Koleje a Menzy TU v Liberci - Zápis ze zasedání KR 2014.03.05