Harmonogram pro podávání žádostí o ubytování v akademickém roce 2024/2025 - Příloha č. 1 – Rezervační kauce

18.04.2024 autor: Ubytovací služba Tisk

Příloha č. 1 – Rezervační kauce

1.      Platba rezervační kauce se vztahuje na všechny studenty TUL, kteří budou v akad. roce 2024/2025 studenty prezenční formy studia.

Výše rezervační kauce je 1000,- Kč.

2.      Možné způsoby úhrady rezervační kauce

a. platba kartou online po přihlášení na adrese https://iskam.tul.cz/ prostřednictvím platební brány ČSOB – možnost okamžité platby,

b. platba bankovním převodem (pouze z bankovních účtů vedených v ČR), Váš variabilní symbol a číslo účtu naleznete po přihlášení na adrese viz výše. Kauce musí být na účet kolejí připsána nejpozději 8.7.2024. V případě, že bude připsána na účet od 9.7. do 25.8.2024, bude žádost posuzována jako pozdě podaná a zařazena do II. kola ubytování. Žádosti, u nichž kauce nebude připsána na účet kolejí do 25.8.2024 včetně, budou zrušeny /termín 8.7.2024 se netýká studentů nastupujících do 1. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku magisterského studia FP/.

Pozor: bankovní převody jsou zpracovávány se zpožděním!

c. vkladem hotovosti na recepci kolejí nebo v kanceláři Ubytovací služby

 

3.      Zrušení (storno) žádosti lze provést do 25. srpna 2024 včetně: elektronicky na https://iskam.tul.cz/, emailem na us.koleje@tul.cz nebo osobně v kanceláři Ubytovací služby. Kauce bude vrácena bezhotovostně. Pro vrácení kauce je potřeba mít v systému ISKaM vyplněný bankovní účet (lze uvést pouze bankovní účty vedené v ČR).

Studenti, kteří kauci bezhotovostně nehradili a nemají vyplněné číslo účtu v ISKaMU, si kauci mohou vyzvednout v hotovosti v kanceláři Ubytovací služby do 30.9.2024 včetně.

4.      Studentům, kteří nastoupí ubytování na koleji v akademickém roce 2024/2025 v termínu nástupu na kolej (viz „Harmonogram pro nástup na ubytování v akademickém roce 2024/2025“), bude kauce započtena do první platby kolejného.

5.      Kauce studentů, kteří nezruší žádost předepsaným způsobem v předepsaném termínu (viz bod 3) a nenastoupí na ubytování v daném termínu nástupu, propadá.

 

V Liberci dne 15. 4. 2024

rubrika: Úřední deska |štítky: koleje ubytovani provoz