Druhé kolo ubytování již bylo ukončeno

S ohledem na mimořádné opatření MZ ČR je třeba se při nástupu na ubytování prokázat jednou z možností:
  1. certifikátem o provedeném očkování, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od ukončeného očkovacího schématu
  2. potvrzením o prodělání onemocnění COVID-19, doba od prvního pozitivního testu nesmí být delší než 180 dní
  3. negativním testem na COVID-19, RT-PCR -test absolvovaný nejdéle před 7 dny, nebo rychlý antigenní test (RAT) absolvovaný nejdéle před 72 hod.

Aktuální informace jsou dostupné na úvodní stránce webu kolejí koleje.tul.cz