Ceník ubytování pro studenty na kolejích TUL od 29.6.2013

25.04.2013 autor: Ubytovací služba Tisk

platný od 29.6.2013 do 27.6.2014

 

Kolej

Typ

Cena Kč/osoba/den

(včetně 15% DPH)

Areál Harcov

lůžko

90,-

Areál Harcov (pokoj s přistýlkou nebo vysouvacím lůžkem)

lůžko

85,-

Areál Harcov (pokoj s vysouvacím lůžkem – blok „C“)

vysouvací lůžko

75,-

Areál Harcov (pokoj s vysouvacím lůžkem - bloky „D", „E", „F")

vysouvací lůžko

82,-

Areál Harcov (pokoj s přistýlkou - bloky „A", „B", „C")

přistýlka

65,-

Areál Harcov (příplatek za neobsazení volných lůžek na pokoji)

pokoj*

45,-

Vesec

lůžko

65,-

Vesec (pokoje č. 174, 175, 177, 188)

lůžko

65,- ** / 90,-

 

*snížení počtu obsazovaných lůžek v pokoji je možné pouze v případě volné kapacity kolejí po schválení Ubytovací službou. Příplatek za neobsazení volných lůžek na pokoji není účtován v období od 29.6.2013 do 29.9.2013
**cena pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P

 

V letním období od 29.6.2013 do 29.9.2013 se platba za pobyt na kolejích TU v Liberci hradí předem na vrátnici v den nástupu. Minimální délka pobytu je 1 noc (tzn. 2 dny).

 

Od 30.9.2013 do 27.6.2014 je kolejné za daný měsíc splatné bezhotovostním převodem. Pokud dlužná částka k poslednímu dni následujícího měsíce bude přesahovat 1000,- Kč, bude účtována smluvní pokuta ve výši 200,- Kč splatná s dalším kolejným, nebo samostatně, pokud by došlo k zániku závazkového vztahu mezi ubytovatelem a ubytovaným.

 

Návštěvu studenta v období 30.9.2013 až 27.6.2014 lze ubytovat dle §9 odst. 7 Kolejního řádu za poplatek 100,- Kč/noc, který se uhradí předem na příslušné vrátnici.

 

Při odubytování se provede konečné vyúčtování kolejného platbou v hotovosti v kanceláři Ubytovací služby nebo na určených vrátnicích (květen - červen). Upozorňujeme studenty, že vyzvednutí případných přeplatků kolejného je třeba provést v den odubytování z kolejí v kanceláři Ubytovací služby nebo na určených vrátnicích (květen - červen).

 

V akademickém roce 2013/2014 je kolejné hrazeno denně (tzv. denní kolejné) až do dne odubytování včetně.

rubrika: Archiv |štítky: Ubytování ceník