Informace o ubytování prvních ročníků

07.04.2016 autor: Ubytovací služba Tisk

 

1.       Podmínky pro ubytování na kolejích TU v Liberci

Základní podmínkou je přijetí ke studiu na TU v Liberci a bezhotovostní platba kolejného.

2.     Žádost o ubytování

      Žádost o ubytování na kolejích TU v Liberci v akademickém roce 2016/2017 podávají studenti na studijním       oddělení příslušné fakulty při zápisu.

      Formulář žádosti je taktéž k dispozici na webu KaM TU v Liberci, sekce „Ke stažení“.

3.     Placení kolejného

        Na kolejích TU v Liberci je stanoveno denní kolejné, výše kolejného je tedy proměnlivá dle počtu dní                     v měsíci. Kolejné se hradí zpětně, do 15. dne následujícího měsíce. Kolejné na akademický rok 2016/2017         viz „Ceník ubytování pro studenty na kolejích TUL platný od 2. 7. 2016 do 30. 6. 2017“. Ceník ubytování a            podrobné informace k platbám kolejného naleznete na internetové adrese: http://koleje.tul.cz/, sekce                     „Úřední deska“.

 

Způsob placení kolejného:

-          bezhotovostním způsobem v měsících září 2016 až duben 2017 na účet Technické univerzity v Liberci č.: 109954211/0300 vedený u ČSOB a.s., pobočka Liberec

-          doporučujeme inkasní způsob platby:

o   nejefektivnější způsob platby při proměnlivé výši kolejného

o   svolení k inkasu učiní plátce ze svého účtu (účtu rodičů apod.) u kteréhokoliv bankovního ústavu v ČR

o   student může využít jedno svolení k inkasní platbě po celou dobu studia – nesjednávat ukončení inkasa – vždy v následujícím akademickém roce bude inkaso aktivováno automaticky

o   plátce může stanovit cenový strop, do kterého příjemce může inkasa provádět (tzv. limit inkasa – doporučujeme min. 4.000 Kč)

o   u inkasního způsobu platby variabilní symbol nezadáváme!

o   svolení k inkasu dodat do kanceláře Ubytovací služby do 31. října 2016: první stržení kolejného inkasním způsobem za říjen proběhne 10. listopadu 2016

o   svolení k inkasu dodaná po 31. 10. 2016 budou zařazena do systému v listopadu a první inkasní platba bude poukázána v prosinci za listopad

         !!! Je zakázáno hradit kolejné poštovní poukázkou !!!

 

4.     Harmonogram nástupu na koleje pro 1. ročníky

 

Datum

Den

Plánovaný krok

Úřední hodiny

25. 9. 2016

neděle

Nástup na ubytování pro studenty prvních ročníků

8:00 -  17:00

 

S sebou pro nástup na ubytování

·         platný občanský průkaz (platí pro studenty ČR a SR),

·         pas a kauci ve výši 3.000 Kč (studenti – cizinci mimo SR)

·         bez předložení platného OP, popř. pasu nebude student ubytován

·         jednu fotografii na kolejní průkaz

 

Upozornění:

·         pokud nenastoupíte na ubytování v uvedeném termínu, rezervace ubytování propadá

·         možnost ubytování na kolej v nepřítomnosti na plnou moc s úředně ověřeným podpisem, formulář ke stažení na: http://koleje.tul.cz/ke-stazeni/

 

Informace o přidělené koleji zjistíte od 17. 9. 2016 na internetové adrese: http://koleje.tul.cz/rezervace/ nebo od 19. 9. 2016 na výše uvedených telefonních číslech (vyrozumění o přidělené koleji nezasíláme).

 

 

V Liberci dne 4. dubna 2016                                                               Ing. Zdeněk Kračmar

                                                                                                          ředitel KaM TU v Liberci

rubrika: Archiv |štítky: ubytovani prvni rocnik harcov koleje