Ukončení ubytování na kolejích TU v Liberci v akademickém roce 2015/2016

07.04.2016 autor: Ubytovací služba Tisk

Interní pokyny ředitele Kolejí a menz

                                                                     

1.      Vyzvednout si na vrátnici (oproti kolejce) formulář „Záznam o odubytování“.

2.     Při odubytování v měsících květen, červen, červenec se provede konečné vyúčtování kolejného platbou v hotovosti na vrátnicích bloků „A“ – „F“ kolejí Harcov, platba kartou je možná v kanceláři Ubytovací služby. Poslední inkaso bude strženo 10. května 2016 (za duben) a trvalé příkazy je nutno zrušit jeden měsíc před ukončením ubytování.

3.      Odevzdat ložní prádlo, klíče a nechat si potvrdit formulář o převzetí pokoje.

Tento potvrdí na koleji:

HARCOV

- na blocích A, B paní Francová (blok B, dv. č.: 25)

- na blocích C, D paní Židlická (blok D, dv. č.:103)

- na blocích E, F slečna Reimerová (blok F, dv. č.: 102)

4.      Upozornění:

a)      Pracovní doba ubytovatelek je v pracovní dny od 7:00 do 14:00 hodin, od 20. 6. 2016 do 1. 7. 2016 od 7:00 do 15:00 hodin:

Při převzetí musí být kompletně uklizené buňky na blocích „A“ – „F“:

-          vyprané závěsy a záclony, umytá okna

-          umýt jádra (koupelnu + WC), vestavěné skříně

-          vynést a vymýt odpadkový koš

-          odmrazit chladničku a umýt vařič

-          vyluxovaný koberec, umyté linoleum

-          koberec musí být při předávání suchý

-          inventář uveden do původního rozestavění.

b)     Poslední z pokoje odevzdá uklizený celý pokoj.

c)      Poslední z buňky zodpovídá za uklizení společných prostor (WC, koupelna, kuchyň, chodba, skříně, zrcadlo, atd.).

5.      V případě zjištění závad (poškození inventáře, malby, chybějící položky, atd.) se určí výše náhrady dle Kolejního řádu čl. 7, odst. 3 l). Rozhodnutí o převzetí nebo nepřevzetí pokoje, buňky závisí na osobě provádějící převzetí. Upozorňujeme studenty, že v případě ušpinění koberce je ubytovaný povinen uhradit náklady na profesionální vyčištění koberce ve výši                450 Kč (stav koberce je posuzován při odubytování 1. studenta z pokoje, každý ubytovaný pak platí poměrnou část ceny).

6.     Na vrátnici odevzdat vyplněný formulář s kolejkou (podmínkou jsou zaplacené závady a kolejné).

 

Termín uzavření kolejí je nejpozději v 15 hodin dne 1. července 2016.

 

 V Liberci 4. dubna 2016                                                                              Ing. Zdeněk Kračmar                                                                                                                    ředitel KaM TU v Liberci

rubrika: Archiv |štítky: Ubytování pokyny