Provozní řád

02.03.2017 autor: Ubytovací služba Tisk

Provozní řád

 

I. Identifikační údaje

 

a)

Název zařízení: Koleje Technické univerzity v Liberci – Harcov

Sídlo:  17. listopadu 584 - 590 , 460 15  Liberec 15

Tel.: 485 355 203, recepce 485 355 213-218

Provozovatel :  Technická univerzita v Liberci

IČO: 46747885

Odpovědná osoba :   ředitel KM - Ing. Zdeněk Kračmar (VŠ, praxe v oboru 13 let)

tel:    485 355 200

e-mail: zdenek.kracmar @ tul.cz

 

b)

Kategorie zařízení: vysokoškolské koleje, ubytovna

Studentům a hostům je poskytováno přechodné a hotelové ubytování v souladu s § 754 -§759 Občanského zákoníku.

Provoz zařízení: celoroční

 

c)

Kapacita zařízení: počet ubyt. jednotek – 595 buněk (tj.1 276 pokojů, 3 084 lůžek)

Základní vybavení jednotky:

buňka = 2-3 x 2L pokoj (s výsuvným lůžkem), kuchyň, koupelna, WC 

     pokoj – postele, stoly, židle

 

pracovníci: 1/ uklizečky - 9

                 2/ údržbáři - 4

                 3/ THP pracovníci     

 

 

II. Zásady předcházení vzniku přenosných a jiných onemocnění

 

1)    Dezinfekce -  koupelna a WC se dezinfikují při každém úklidu, po odchodu hosta, v případě nutnosti častěji. Dezinfekce se provádí po mechanické očistě vhodnými dezinfekčními prostředky dle návodu (např. Savo, apod.).

  Při kontaminaci ploch biologickým materiálem se potřísněné místo nejprve  

  dekontaminuje mulem namočeným v dezinfekčním prostředku a poté se  

  provede běžný úklid.

  Při práci je povinnost používat ochranné pomůcky a dodržovat zásady  

  ochrany zdraví. Při kontaminaci s biologickým materiálem se používají jednorázové  

  gumové rukavice, event. rouška.

  Dezinfekční prostředky se střídají nejméně 1x za 3 měsíce, vždy dezinfekční 

  prostředky s různými aktivními látkami. Dezinfekční prostředky a pomůcky

  jsou uloženy v odděleném prostoru, úklidové místnosti v originálních obalech.

2)    Dezinsekce - uklizečky, údržbáři nahlašují případný výskyt hmyzu  

na pokojích správci kolejí  - následná dezinsekce (odborná firma).

3)    Deratizaci objektu zajišťuje provozovatel kolejí (odborná firma).

4)       Jedenkrát do roka provést chemickou dezinfekci rozvodů TUV a nechat udělat kontrolu mikrobiologické kvality TUV na každém jednotlivém bloku kolejí prostřednictvím akreditované laboratoře.

 

Odpovědná osoba: správce kolejí

 

 

III. Úklid

 

Uklizečky mají tyto povinnosti:

1)    Chodby a společné prostory jsou uklízeny denně, s použitím dezinfekčních přípravků nejméně 1x týdně.

2)    Po odubytování hosta pokojské provádí úklid buňky - úklid koupelny s použitím dezinfekčních prostředků, doplnění toaletních potřeb, setření prachu, vysátí koberce, vytření podlahy, úklid kuchyňky, vyprázdnění, očista a dezinfekci odpadkových košů, výměna ložního prádla na pokojích.

3)    Studenti a dlouhodobě ubytovaní hosté si pokoje uklízí sami, jednou za dva týdny nebo dle potřeby je zajištěna výměna prádla.

4)    Pomůcky pro úklid se ukládají v úklidové komoře.

 

Odpovědná osoba: vedoucí ubytování

 

 

IV. Manipulace s prádlem

 

1)    Použité ložní prádlo je odváženo, práno a žehleno odbornou firmou

    – fa Koudelka a syn s.r.o. - 1x týdně (popř. dle potřeby).

2)    Hosté mají připraveno čisté ložní prádlo a ručníky na pokojích. Studenti si prádlo chodí měnit ve dnech výměny prádla (po 14 dnech).

3)    Čisté prádlo a ručníky jsou po dodání firmou ukládány ubytovatelkami do skladu čistého prádla.

4)    Špinavé prádlo je ukládáno do skladu špinavého prádla a připraveno pro odvoz do prádelny.

5)    Pracovní oděv pokojských je oddělen od civilního, udržován v čistotě, výměna dle potřeby.

 

Odpovědná osoba: vedoucí ubytování

 

 

V. Další nezbytné údaje

 

-          způsob zásobování pitnou vodou: z veřejného vodovodu

-          způsob výroby teplé vody: vlastní kotelna na jednotlivých blocích kolejí

-          způsob větrání: přirozené okny (pokoj), nucené odvětrání (sociální zařízení)

-          sociální zázemí zaměstnanců: šatny, WC, sprchy, denní místnosti

-          odpady z provozu ubytovacího zařízení jsou vynášeny v igelitových pytlích do přistavených kontejnerů a pravidelně odváženy firmou k likvidaci

-          vytápění: vlastní kotelna na jednotlivých blocích kolejí, teplota v chladném období je v rozmezí 20 – 24°C

-          Výtahy kolejí nejsou určeny k evakuaci.

 

 

VI. Vedlejší poskytované služby

 

1) Stravování

 

 

 

Liberec 7. 12. 2016             Ing. Kračmar Zdeněk                           Ing. Iva Šídová

                                                 ředitel KM                      asistentka ředitele – ubytování hostů

rubrika: Úřední deska |štítky: provoznirad koleje US