Ceník ubytování pro studenty na kolejích TUL platný od 30.6.2018 do 16.6.2019

18.04.2018 autor: Ubytovací služba Tisk

Kolej

Typ

Cena Kč/osoba/den

(včetně 15% DPH)

Areál Harcov

 

lůžko

90,-

Areál Harcov (pokoj s vysouvacím lůžkem)

 

lůžko

85,-

Areál Harcov (pokoj s vysouvacím lůžkem – blok „C“)

vysouvací lůžko

75,-

Areál Harcov (pokoj s vysouvacím lůžkem – bloky „D“, „E“, „F“)

 

vysouvací lůžko

80,-

Areál Harcov  (příplatek za neobsazení volných lůžek na pokoji)

pokoj*

45,-

Vesec  ( pokoje č. 174, 175, 177, 188)

lůžko

    65,-**

 

*snížení počtu obsazovaných lůžek v pokoji je možné pouze v případě volné kapacity kolejí po schválení   Ubytovací službou.

**cena pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P

 

Kolejné za daný měsíc je splatné bezhotovostním převodem. Pokud dlužná částka k poslednímu dni následujícího měsíce bude přesahovat 1000,- Kč, bude účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč splatná s dalším kolejným, nebo samostatně, pokud by došlo k zániku závazkového vztahu mezi ubytovatelem a ubytovaným.

 

Návštěvu studenta lze ubytovat dle čl. 9 Kolejního řádu za poplatek 100,- Kč/noc, který se uhradí předem na příslušné vrátnici.

 

Při odubytování se provede konečné vyúčtování kolejného platbou v hotovosti v kanceláři Ubytovací služby nebo na určených vrátnicích (květen – září). Upozorňujeme studenty, že vyzvednutí případných přeplatků kolejného je třeba provést v den odubytování z kolejí v kanceláři Ubytovací služby nebo na určených vrátnicích (květen – září).

 

V akademickém roce 2018/2019 je kolejné hrazeno denně (tzv. denní kolejné) až do dne odubytování včetně.

 

V Liberci dne 7. 3. 2018                            Ing. Vladimír Stach                                Ing. Zdeněk Kračmar

                        kvestor TU v Liberci                            ředitel KaM TU v Liberci

rubrika: Archiv |štítky: ceník ubytovani