Harmonogram pro podávání žádostí o ubytování v akademickém roce 2019/2020

12.04.2019 autor: Ubytovací služba Tisk

Interní pokyny ředitele KaM TU v Liberci 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Čtvrtek 2. května 2019

od 7:00 hod.

Začátek podávání žádostí o ubytování na akad. rok 2019/2020

 • žádost vyplní každý student, který chce v akad. roce 2019/2020 bydlet na kolejích (včetně cizinců)
 • žádost o ubytování na koleji v akad. roce 2019/2020 lze podat osobně nebo pomocí elektronického formuláře
 • při zpracování všech žádostí o ubytování bude přihlíženo k ubytování v akad. roce 2019/2020 (kromě bloku, kde budou přednostně ubytováni studenti přípravného jazykového kurzu)
 • v případě více žádostí o rezervaci jednoho lůžka bude rozhodovat datum podání žádosti o ubytování, v případě shodného data podání žádosti ročník studia
 • v případě, že chcete při přidělování ubytování zohlednit zdravotní omezení, je nutné doložit lékařské potvrzení do kanceláře Ubytovací služby nebo přiložit k žádosti
 • od studentů, kteří figurují na seznamu dlužníků za březen 2019, nebude žádost přijata
 • informace k záloze na stornopoplatek viz „Příloha č. 1 – Záloha na stornopoplatek“

V případě podání žádosti o ubytování osobně:

 • formulář je k dispozici na všech vrátnicích kolejí, v kanceláři US a na http://koleje.tul.cz/ke-stazeni/
 • čitelně vyplněnou žádost odevzdejte s platným OP nebo pasem na kterékoliv vrátnici kolejí nebo v kanceláři Ubytovací služby
 • zálohu na stornopoplatek uhradí student v hotovosti na vrátnicích kolejí či v kanceláři US při podání žádosti
 • možnost podání žádosti v nepřítomnosti na plnou moc, podpis na plné moci nemusí být ověřen

V případě podání žádosti o ubytování elektronickou formou:

 • elektronický formulář žádosti naleznete na http://koleje.tul.cz/prihlasit/, pro přístup využijte přihlašovací jméno a heslo do Liane
 • v případě, že v následujícím akademickém roce žádáte o stávající ubytování (rozhodující je stav ubytování k 30. 4. 2019), vytvoří se Vám elektronickou cestou rezervace ubytování v případě splnění podmínek
 • záloha na stornopoplatek bude uhrazena bezhotovostně na vrub konta kolejného. Pokud následně nebude kolejné uhrazeno dle smlouvy o ubytování, nebude žádost zařazena ke zpracování.
 • v případě, že student podávající žádost není v den podání žádosti ubytován na koleji TUL, hradí zálohu na stornopoplatek jednorázovým platebním příkazem nebo vkladem hotovosti ve prospěch účtu 109954211/0300 (variabilní symbol platby = rodné číslo studenta bez lomítka). Tato záloha musí být na výše uvedeném účtu nejpozději 14. 6. 2019. V případě, že záloha bude připsána na účet později, bude žádost posuzována jako pozdě podaná a zařazena do II. kola ubytování. V případě neuhrazení zálohy nebude žádost zpracována.

Pátek 31. května 2019

do 14:00 hod.

Poslední termín odevzdání žádostí o ubytování papírovou formou.

Pátek 31. května 2019

do 24:00 hod.

Poslední termín odevzdání žádostí o ubytování elektronickou formou.

Týká se studentů nastupujících v akad. roce 2019/2020 do II. a vyššího ročníku a studentů nastupujících do I. ročníku navazujícího a doktorského studia.

 

Žádosti podané po tomto termínu budou zařazeny do II. kola ubytování; podat je lze pouze osobně v kanceláři Ubytovací služby.                                                                                                                

V Liberci dne 9. 4. 2019                                                                            Ing. Iva Šídová

                                                                                              pověřená k zastupování KaM TU v Liberci

rubrika: Archiv |štítky: koleje ubytovani cenik