Ceník ubytování pro studenty na kolejích TUL platný od 15.6.2019 do 3.7.2020

12.04.2019 autor: Ubytovací služba Tisk

 

Kolej

Typ

Cena Kč/osoba/den

(včetně 15% DPH)

Areál Harcov

 

lůžko

90,-

Areál Harcov (pokoj s vysouvacím lůžkem)

 

lůžko

85,-

Areál Harcov (pokoj s vysouvacím lůžkem – blok „C“)

vysouvací lůžko

75,-

Areál Harcov (pokoj s vysouvacím lůžkem – bloky „D“, „E“, „F“)

 

vysouvací lůžko

80,-

Areál Harcov  (příplatek za neobsazení volných lůžek na pokoji)

pokoj*

45,-

*snížení počtu obsazovaných lůžek v pokoji je možné pouze v případě volné kapacity kolejí

  po schválení Ubytovací službou

Kolejné za daný měsíc je splatné bezhotovostním převodem. Pokud dlužná částka k poslednímu dni následujícího měsíce bude přesahovat 1000,- Kč, bude účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč splatná s dalším kolejným, nebo samostatně, pokud by došlo k zániku závazkového vztahu mezi ubytovatelem

 a ubytovaným.

Návštěvu studenta lze ubytovat dle čl. 9 Kolejního řádu za poplatek 100,- Kč/noc, který se uhradí předem na příslušné vrátnici.

Při odubytování se provede konečné vyúčtování kolejného platbou v hotovosti v kanceláři Ubytovací služby nebo na určených vrátnicích (květen – září). Upozorňujeme studenty, že vyzvednutí případných přeplatků kolejného je třeba provést v den odubytování z kolejí v kanceláři Ubytovací služby nebo na určených vrátnicích (květen – září).

V akademickém roce 2019/2020 je kolejné hrazeno denně (tzv. denní kolejné) až do dne odubytování včetně.

 

V Liberci dne 9. 4. 2019                  Ing. Vladimír Stach                                               Ing. Iva Šídová

                                                        kvestor TU v Liberci                         pověřená k zastupování KaM TU v Liberci

rubrika: Archiv |štítky: koleje ubytovani cenik