Ceník poplatků platný od 1.10.2019

25.09.2019 autor: Ubytovací služba Tisk

Ceník půjčovného a služeb (ceny včetně platné sazby DPH)

fotokopie smlouvy o ubytování

50,-

manipulační poplatek za přestěhování na žádost ubytovaného

100,-

parní čistič – za hodinu

20,-

parní čistič – za každou další započatou hodinu

35,-

poplatek za nadstandardní službu při požadavku na ukončení ubytování na koleji mimo úřední hodiny ubytovatelek

300,-

prádelna – za 30 minut

12,-

vstupní dveře do buňky s koulí

– odemknutí zámku za účasti pracovníka údržby

400,-

vysavač – za hodinu

16,-

vysavač – za každou další započatou hodinu

31,-

žehlička – za hodinu

8,-

trouba – za hodinu

30,-

kočka, pes – za každý započatý měsíc***

200,-

pes – hotelové ubytování/noc

100,-

 

 

                  Ceník sankčních poplatků (ceny včetně 0% DPH)

ztráta kolejky

200,-

ztráta smlouvy – vystavení nové smlouvy o ubytování

100,-

sankční poplatek za umožnění přenocování nepřihlášené osoby* na pokoji

500,-

sankční poplatek za kouření v buňce

1000,-

sankční poplatek za kouření v budově koleje

500,-

smluvní pokuta

500,-

stornopoplatek

500,-

ztráta klíče

výměna zámku

200,-

univerzální klíč

 100,-

trezorkový klíč

 95,-

výměna zámku – stůl

100,-

rozlišovací kolečko

 20,-

 

 

Kauce (cena včetně 0% DPH)

Kauce**

5 000,-

    

Poznámka:

    * netýká se studentů ubytovaných na koleji TUL

  ** pouze zahraniční studenti, vyjma studentů ze SR

*** pobyt zvířete možný pouze po předchozím schválení Ubytovací službou a souhlasu všech ubytovaných na buňce

 

V Liberci dne  23.9. 2019                                                                                                Ing. Iva Šídová

                                                                                                            pověřená k zastupování KaM TU v Liberci

rubrika: Archiv |štítky: koleje ubytovani cenik