Ceník ubytování pro studenty na kolejích TUL platný od 4. 7. 2020 do 2. 7. 2021

29.05.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

Kolej

Typ

Cena Kč/osoba/den

(včetně 15% DPH)

Areál Harcov

 

lůžko

90,-

Areál Harcov (pokoj s vysouvacím lůžkem)

 

lůžko

85,-

Areál Harcov (pokoj s vysouvacím lůžkem – blok „C“)

vysouvací lůžko

75,-

Areál Harcov (pokoj s vysouvacím lůžkem – bloky „D“, „E“, „F“)

 

vysouvací lůžko

80,-

Areál Harcov  (příplatek za neobsazení volných lůžek na pokoji)

pokoj*

45,-

 

 

*snížení počtu obsazovaných lůžek v pokoji je možné pouze v případě volné kapacity kolejí

  po schválení Ubytovací službou

 

Kolejné za daný měsíc je splatné bezhotovostním převodem. Pokud dlužná částka k poslednímu dni následujícího měsíce bude přesahovat 1000,- Kč, bude účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč splatná s dalším kolejným, nebo samostatně, pokud by došlo k zániku závazkového vztahu mezi ubytovatelem

 a ubytovaným.

 

Návštěvu studenta lze ubytovat dle čl. 9 Kolejního řádu za poplatek 100,- Kč/noc, který se uhradí předem na příslušné vrátnici.

 

Při odubytování se provede konečné vyúčtování kolejného platbou v hotovosti v kanceláři Ubytovací služby nebo na určených vrátnicích (květen – září). Upozorňujeme studenty, že vyzvednutí případných přeplatků kolejného je třeba provést v den odubytování z kolejí v kanceláři Ubytovací služby nebo na určených vrátnicích (květen – září).

 

V akademickém roce 2020/2021 je kolejné hrazeno denně (tzv. denní kolejné) až do dne odubytování včetně.

 

V Liberci dne 25. 5. 2020                                Ing. Vladimír Stach                                            Iva Šídová

                                                                      kvestor TU v Liberci                                    ředitelka KaM TU v Liberci

rubrika: Archiv |štítky: ceník ubytovani