Závazné pokyny k bezhotovostním platbám kolejného v akademickém roce 2024/2025

18.04.2024 autor: Ubytovací služba Tisk

Placení kolejného v akademickém roce 2024/2025 je možné pouze bezhotovostním způsobem typu:

·         Inkaso – vlastník účtu si zařídí v bance písemné svolení k inkasu, které donese do kanceláře Ubytovací služby. Svolení dodaná do 30. září 2024 budou zahrnuta při strhávání kolejného za září 2024. Doručená svolení po tomto datu budou zahrnuta v následujícím zúčtovacím období. Nezadávat variabilní symbol! Nesjednávat ukončení platnosti svolení k inkasu, student může využít jedno svolení po celou dobu studia. Inkasní platba bude odečtena  z účtu vždy 10. dne následujícího měsíce, pokud je tento den pracovní. Bude stržena vždy přesná částka kolejného za daný měsíc. Poslední inkasní platba v akademickém roce 2024/2025 (kolejné za duben), proběhne 12. května 2025. Pokud budete pokračovat v inkasní platbě kolejného z akademického roku 2023/2024 a nezměnili jste číslo účtu, nemusíte to již nahlašovat na Ubytovací službě.

Inkaso si můžete zadat do ubytovacího systému ISKaM také sami (https://iskam.tul.cz/login)

·         Jednorázový platební převod – student si musí na začátku každého měsíce zjistit přesnou částku kolejného.Poté musí tuto částku převést na účet TU v Liberci.  Částku a variabilní symbol platby zjistíte po přihlášení do ubytovacího systému ISKaM (https://iskam.tul.cz/login). Důsledkem denní sazby kolejného se částka kolejného pro každý měsíc mění. Upozorňujeme, že banky mají na zpracování platebních příkazů několik pracovních dnů.

·         Trvalý platební příkaz – zřízení trvalého příkazu k platbě doporučujeme časově omezit (max. do května 2025). Výši trvalé platby si musí student určit sám tak, aby pokryla částku skutečného kolejného. Vzhledem k proměnlivé výši kolejného (důsledkem denních sazeb) budou v tomto případě vznikat drobné přeplatky kolejného. Ty budou zúčtovány v posledním měsíci ubytování, kdy konečné vyúčtování kolejného proběhne v hotovosti na vrátnicích určených bloků. Variabilní symbol platby zjistíte po přihlášení do ubytovacího systému ISKaM (https://iskam.tul.cz/login).

·         Platba v hotovosti na pokladně ČSOB na náš účet – je možno uskutečnit v jakékoli pobočce ČSOB po celé republice. Variabilní symbol platby zjistíte po přihlášení do ubytovacího systému ISKaM (https://iskam.tul.cz/login).

·         Platba kartou online - po přihlášení do ubytovacího systému ISKaM (https://iskam.tul.cz/login).  

Ø  Platby poukazujte na číslo účtu kolejí TU v Liberci 109 954 211/0300

Ø  Stav svého „účtu kolejného“ zjistíte po přihlášení do ubytovacího systému ISKaM (https://iskam.tul.cz/login), pro přístup využijte přihlašovací jméno a heslo do Liane.

Ø  Je zakázáno platit kolejné poštovními poukázkami a převodem ze zahraničních účtů!!!

Ø  Kolejné za daný měsíc je splatné bezhotovostním způsobem do 15. následujícího měsíce. Pokud dlužná částka k poslednímu dni následujícího měsíce bude přesahovat 1000,- Kč, bude účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč splatná s dalším kolejným, nebo samostatně, pokud by došlo k zániku závazkového vztahu mezi ubytovatelem a ubytovaným.

Ø  Pokud se student odubytovává v průběhu roku, poslední platbu platí v hotovosti nebo platební kartou v kanceláři Ubytovací služby.

 

!!!Kolejné za květen a červen 2025  bude placeno již v hotovosti na vrátnicích určených bloků!!!

 

Doporučujeme: hlídat stav financí na svém účtu. V případě nedostatku financí na účtu bezhotovostní platba neproběhne a student bude zařazen mezi dlužníky. Vystavuje se možným postihům dle „Kolejního řádu“                a „Smlouvy o ubytování studenta na koleji TU v Liberci“.

 

V Liberci 16.4.2024

rubrika: Úřední deska |štítky: koleje ubytovani provoz