Ceník ubytování pro studenty na kolejích TUL platný od 1.11.2022

20.10.2022 autor: Ubytovací služba Tisk

Kolej

Typ

Cena Kč/osoba/den

(včetně platné sazby DPH)

Areál Harcov

lůžko

120,-

Areál Harcov (pokoj s obsazeným vysouvacím lůžkem)

lůžko

112,-

Areál Harcov (pokoj s vysouvacím lůžkem – blok „C“)

vysouvací lůžko

100,-

Areál Harcov (pokoj s vysouvacím lůžkem – bloky „D“, „E“, „F“)

vysouvací lůžko

106,-

Areál Harcov  (příplatek za neobsazení volných lůžek na pokoji)

pokoj*

55,-

*snížení počtu obsazovaných lůžek v pokoji je možné pouze v případě volné kapacity kolejí po schválení Ubytovací službou
 

Kolejné za daný měsíc je splatné bezhotovostním převodem. Pokud dlužná částka k poslednímu dni následujícího měsíce bude přesahovat 1 000,- Kč, bude účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč splatná s dalším kolejným, nebo samostatně, pokud by došlo k zániku závazkového vztahu mezi ubytovatelem a ubytovaným.

Návštěvu studenta lze ubytovat dle čl. 9 Kolejního řádu za poplatek 150,- Kč/noc, který se uhradí předem na příslušné vrátnici.

Při odubytování se provede konečné vyúčtování kolejného platbou v hotovosti v kanceláři Ubytovací služby nebo na určených vrátnicích (květen – září). Upozorňujeme studenty, že vyzvednutí případných přeplatků kolejného je třeba provést v den odubytování z kolejí v kanceláři Ubytovací služby nebo na určených vrátnicích (květen – září).

V akademickém roce 2022/2023 při odubytování v průběhu měsíce je účtován sankční poplatek do konce daného měsíce, ve kterém se student odubytovává (poplatek za předčasné ukončení smlouvy o ubytování) – platí pro období od 1.10.2022 včetně.

rubrika: Úřední deska |štítky: koleje ubytovani cenik