Informace o ubytování prvních ročníků

09.07.2014 autor: Ubytovací služba Tisk

 

1.       Podmínky pro ubytování na kolejích TU v Liberci

 

Základní podmínkou je přijetí ke studiu na TU v Liberci a bezhotovostní platba kolejného.

 

 

2.     Žádost o ubytování

 

Žádost o ubytování na kolejích TU v Liberci v akademickém roce 2014/2015 podávají studenti na studijním oddělení příslušné fakulty při zápisu.

Formulář žádosti je taktéž k dispozici na webu KaM TU v Liberci, sekce „Ke stažení“.

 

3.     Placení kolejného

 

Na kolejích TU v Liberci je stanoveno denní kolejné, výše kolejného je tedy proměnlivá dle počtu dní v měsíci. Kolejné se hradí zpětně, do 15. dne následujícího měsíce. Kolejné na akademický rok 2014/2015 viz „Ceník ubytování pro studenty na kolejích TUL platný od 28. 6. 2014 do 3. 7. 2015“. Ceník ubytování a podrobné informace k platbám kolejného naleznete na internetové adrese: http://koleje.tul.cz/, sekce „Úřední deska“.

 

Způsob placení kolejného:

-          bezhotovostním způsobem v měsících září 2014 až duben 2015 na účet Technické univerzity v Liberci č.: 109954211/0300 vedený u ČSOB a.s., pobočka Liberec

-          doporučujeme inkasní způsob platby:

o   nejefektivnější způsob platby při proměnlivé výši kolejného

o   svolení k inkasu učiní plátce ze svého účtu (účtu rodičů apod.) u kteréhokoliv bankovního ústavu v ČR

o   student může využít jedno svolení k inkasní platbě po celou dobu studia – nesjednávat ukončení inkasa – vždy v následujícím akademickém roce bude inkaso aktivováno automaticky

o   plátce může stanovit cenový strop, do kterého příjemce může inkasa provádět (tzv. limit inkasa – doporučujeme min. 4000,- Kč)

o   u inkasního způsobu platby variabilní symbol nezadáváme!

o   svolení k inkasu dodat do kanceláře Ubytovací služby do 31. října 2014: první stržení kolejného inkasním způsobem za říjen proběhne 10. listopadu 2014

o   svolení k inkasu dodaná po 31. 10. 2014 budou zařazena do systému v listopadu a první inkasní platba bude poukázána v prosinci za listopad

         

!!! Je zakázáno hradit kolejné poštovní poukázkou !!!

 

4.     Harmonogram nástupu na koleje pro 1. ročníky

 

Datum

Den

Plánovaný krok

Úřední hodiny

28. 9. 2014

neděle

Nástup na ubytování pro studenty prvních ročníků

8:00 -  17:00

 

 

 

 

Upozornění:

·         pokud nenastoupíte na ubytování v uvedeném termínu, rezervace ubytování propadá

·         možnost ubytování na kolej v nepřítomnosti na plnou moc s úředně ověřeným podpisem, formulář ke stažení na: http://koleje.tul.cz/ke-stazeni/

 

Informace o přidělené koleji zjistíte od 20. 9. 2014 na internetové adrese: http://koleje.tul.cz/rezervace/ nebo od 22. 9. 2014 na výše uvedených telefonních číslech (vyrozumění o přidělené koleji nezasíláme).

 

rubrika: Archiv |štítky: Ubytování pokyny