Provozní a bezpečnostní řád posilovny - koleje Harcov F

15.03.2016 autor: Ubytovací služba Tisk

Provozní a bezpečnostní řád posilovny - koleje Harcov F

 

 1. Provoz v posilovně probíhá denně v době 8:00 – 21:00 hod.
 2. Individuální vstup do posilovny je možný pouze na průkazku do posilovny či zaplacení jednorázového poplatku. Průkazka s fotem je nepřenosná, při zneužití bude odebrána. Průkazky budou vystavovány na vrátnici bloku F kolejí Harcov. Cena průkazky se řídí aktuálním ceníkem.
 3. Cvičenci jsou povinni před vstupem do posilovny odevzdat průkazku na vrátnici a řídit se pokyny vrátných, pověřeným správcem posilovny a provozním řádem posilovny.
 4. Všichni cvičenci jsou povinni se přezouvat v prostoru posilovny, a to nejlépe do pevné obuvi.
 5. Vstup do posilovny bez úhrady je pokutován částkou 500 Kč.

 

Bezpečnostní ustanovení:

 

 1. Cvičení v posilovně je povoleno jen za přítomnosti nejméně 2 osob.
 2. Cvičenci cvičí na vlastní nebezpečí.
 3. Je nutné dodržovat zásady bezpečnosti zejména při cvičení s většími hmotnostmi na nakládacích činkách (dopomoc).
 4. V posilovně je nutné dodržovat pořádek:
  • činky dávat na stojany;
  • kotouče ukládat do zásobníků, nepokládat je na zem a lavičky, neopírat je o stěny;
  • jednoručky po skončení cvičení vrátit na původní místo;
  • na posilovací lavice používat vlastní ručníky.
 5. Případné závady na používaném vybavení posilovny je nutné neprodleně ohlásit na vrátnici.

Nedodržování výše uvedených zásad bude mít za následek odebrání průkazu.

Seznámení s provozním a bezpečnostním  řádem posilovny musí potvrdit každý cvičenec svým podpisem do příslušného formuláře.

 

rubrika: Úřední deska |štítky: Koleje