Záloha na stornopoplatek

07.04.2016 autor: Ubytovací služba Tisk

1.      Platba zálohy na stornopoplatek se vztahuje na všechny studenty, kteří podle „Harmonogramu pro podávání žádostí o ubytování v akademickém roce 2016/2017“ podávají „Žádost o ubytování na koleji v akademickém roce 2016/2017“ nejpozději do 31. května 2016.

2.      Výše zálohy na stornopoplatek je 500,- Kč.

3.      Záloha na stornopoplatek bude uhrazena v daném termínu a určeným způsobem platby dle „Harmonogramu pro podávání žádostí o ubytování v akademickém roce 2016/2017“.

4.      Zrušení (storno) žádosti lze provést osobně v kanceláři US, písemně na adresu US, elektronickým formulářem nebo e-mailem (us.koleje@tul.cz) do 11. září 2016 včetně. Zálohu lze poté osobně vyzvednout v úředních hodinách v kanceláři US do 25. září 2016. Po tomto termínu bude záloha vrácena bezhotovostně všem, kteří žádost zrušili a zálohu si nevyzvedli, na účet uvedený v žádosti o ubytování.

5.      Studentům, kteří nastoupí ubytování na koleji v akademickém roce 2016/2017 v termínu nástupu (viz „Harmonogram pro nástup na ubytování v akademickém roce 2016/2017“), bude záloha započtena do první platby kolejného.

6.      Záloha studentů, kteří nezruší žádost předepsaným způsobem v předepsaném termínu (viz bod 4) a nenastoupí na ubytování v daném termínu nástupu, propadá. 

rubrika: Archiv |štítky: storno