Informace o ubytování prvních ročníků

25.04.2017 autor: Ubytovací služba Tisk

1.       Podmínky pro ubytování na kolejích TU v Liberci

 

Základní podmínkou je přijetí ke studiu na TU v Liberci a bezhotovostní platba kolejného.

 

2.     Žádost o ubytování

 

Žádost o ubytování na kolejích TU v Liberci v akademickém roce 2017/2018 podávají studenti na studijním oddělení příslušné fakulty při zápisu.

Formulář žádosti je taktéž k dispozici na webu KaM TU v Liberci, sekce „Ke stažení“.

 

3.     Placení kolejného

 

Na kolejích TU v Liberci je stanoveno denní kolejné, výše kolejného je tedy proměnlivá dle počtu dní v měsíci. Kolejné se hradí zpětně, do 15. dne následujícího měsíce. Kolejné na akademický rok 2017/2018 viz „Ceník ubytování pro studenty na kolejích TUL platný od

 1. 7. 2017 do 29. 6. 2018“. Ceník ubytování a podrobné informace k platbám kolejného naleznete na internetové adrese: http://koleje.tul.cz/, sekce „Úřední deska“.

 

Způsob placení kolejného:

-          bezhotovostním způsobem v měsících říjen 2017 až duben 2018 na účet Technické univerzity v Liberci č.: 109954211/0300 vedený u ČSOB a.s., pobočka Liberec

-          doporučujeme inkasní způsob platby:

o   nejefektivnější způsob platby při proměnlivé výši kolejného

o   svolení k inkasu učiní plátce ze svého účtu (účtu rodičů apod.) u kteréhokoliv bankovního ústavu v ČR

o   student může využít jedno svolení k inkasní platbě po celou dobu studia – nesjednávat ukončení inkasa – vždy v následujícím akademickém roce bude inkaso aktivováno automaticky

o   plátce může stanovit cenový strop, do kterého příjemce může inkasa provádět (tzv. limit inkasa – doporučujeme min. 4.000 Kč)

o   u inkasního způsobu platby variabilní symbol nezadáváme!

o   svolení k inkasu dodat do kanceláře Ubytovací služby do 31. října 2017: první stržení kolejného inkasním způsobem za říjen proběhne 10. listopadu 2017

o   svolení k inkasu dodaná po 31. 10. 2017 budou zařazena do systému v listopadu a první inkasní platba bude poukázána v prosinci za listopad

         

!!! Je zakázáno hradit kolejné poštovní poukázkou !!!

 

4.     Harmonogram nástupu na koleje pro 1. ročníky

 

Datum

Den

Plánovaný krok

Úřední hodiny

1. 10. 2017

neděle

Nástup na ubytování pro studenty prvních ročníků

8:00 -  17:00

 

 

S sebou pro nástup na ubytování

·         platný občanský průkaz (platí pro studenty ČR a SR),

·         pas a kauci ve výši 3.000 Kč (studenti – cizinci mimo SR)

·         bez předložení platného OP, popř. pasu nebude student ubytován

·         jednu fotografii na kolejní průkaz

 

Upozornění:

·         pokud nenastoupíte na ubytování v uvedeném termínu, rezervace ubytování propadá

·         možnost ubytování na kolej v nepřítomnosti na plnou moc s úředně ověřeným podpisem, formulář ke stažení na: http://koleje.tul.cz/ke-stazeni/

 

Informace o přidělené koleji zjistíte od 23. 9. 2017 na internetové adrese: http://koleje.tul.cz/rezervace/ nebo od 25. 9. 2017 na výše uvedených telefonních číslech (vyrozumění o přidělené koleji nezasíláme).

 

V Liberci dne 21. dubna 2017                                                                Ing. Zdeněk Kračmar

                                                                                                             ředitel KaM TU v Liberci

rubrika: Archiv |štítky: ubytovani cenik koleje