Příloha č. 1 - Záloha na stornopoplatek

18.04.2018 autor: Ubytovací služba Tisk

 

  1. Platba zálohy na stornopoplatek se vztahuje na všechny studenty, kteří podle „Harmonogramu pro podávání žádostí o ubytování v akademickém roce 2018/2019“ podávají „Žádost o ubytování na koleji v akademickém roce 2018/2019“ nejpozději do 31. května 2018.

 

  1. Výše zálohy na stornopoplatek je 500,- Kč.

 

  1. Záloha na stornopoplatek bude uhrazena v daném termínu a určeným způsobem platby dle „Harmonogramu pro podávání žádostí o ubytování v akademickém roce 2018/2019“.

 

  1. Zrušení (storno) žádosti lze provést osobně v kanceláři US, písemně na adresu US, elektronickým formulářem nebo e-mailem (us.koleje@tul.cz) do 2. září 2018 včetně. Zálohu lze poté osobně vyzvednout v úředních hodinách v kanceláři US do 16. září 2018. Po tomto termínu bude záloha vrácena bezhotovostně všem, kteří žádost zrušili a zálohu si nevyzvedli, na účet uvedený v žádosti o ubytování.

 

  1. Studentům, kteří nastoupí ubytování na koleji v akademickém roce 2018/2019 v termínu nástupu (viz „Harmonogram pro nástup na ubytování v akademickém roce 2018/2019“), bude záloha započtena do první platby kolejného.

 

  1. Záloha studentů, kteří nezruší žádost předepsaným způsobem v předepsaném termínu (viz bod 4) a nenastoupí na ubytování v daném termínu nástupu, propadá.

rubrika: Archiv |štítky: