Ukončení ubytování na kolejích TU v Liberci v akademickém roce 2017/2018

18.04.2018 autor: Ubytovací služba Tisk

Interní pokyny ředitele Kolejí a menz

 

 1. Vyzvednout si na vrátnici (oproti kolejce) formulář „Záznam o odubytování“.

 

 1. Při odubytování v měsících květen, červen se provede konečné vyúčtování kolejného platbou v hotovosti na vrátnicích bloků „A“ – „F“ kolejí Harcov, platba kartou je možná v kanceláři Ubytovací služby. Poslední inkaso bude strženo 10. května 2018 (za duben) a trvalé příkazy je nutno zrušit jeden měsíc před ukončením ubytování.

 

 1. Odevzdat ložní prádlo, klíče a nechat si potvrdit formulář o převzetí pokoje.

 

Tento potvrdí na koleji:

 
HARCOV

- na blocích A, B paní Francová (blok B, dv. č.: 25)

- na blocích C, D paní Kutmanová (blok D, dv. č.:103)

- na blocích E, F paní Dvořáková (blok F, dv. č.: 102)

 

 1. Upozornění:
 1. Pracovní doba ubytovatelek je v pracovní dny od 7:00 do 14:00 hodin, od 18. 6. 2018 do 29. 6. 2018 od 7:00 do 15:00 hodin:

Při převzetí musí být kompletně uklizené buňky na blocích „A“ – „F“:

 • vyprané závěsy a záclony, umytá okna
 • umýt jádra (koupelnu + WC), vestavěné skříně
 • vynést a vymýt odpadkový koš
 • odmrazit chladničku a umýt vařič
 • vyluxovaný koberec, umyté linoleum
 • koberec musí být při předávání suchý
 • inventář uveden do původního rozestavění.
 1. Poslední z pokoje odevzdá uklizený celý pokoj.
 2. Poslední z buňky zodpovídá za uklizení společných prostor (WC, koupelna, kuchyň, chodba, skříně, zrcadlo, atd.).

 

 1. V případě zjištění závad (poškození inventáře, malby, chybějící položky, atd.) se určí výše náhrady dle Kolejního řádu čl. 7, odst. 3 l). Rozhodnutí o převzetí nebo nepřevzetí pokoje, buňky závisí na osobě provádějící převzetí. Upozorňujeme studenty, že v případě ušpinění koberce je ubytovaný povinen uhradit náklady na profesionální vyčištění koberce ve výši                450 Kč (stav koberce je posuzován při odubytování 1. studenta z pokoje, každý ubytovaný pak platí poměrnou část ceny).

 

 1. Na vrátnici odevzdat vyplněný formulář s kolejkou (podmínkou jsou zaplacené závady a kolejné).

 

Termín uzavření kolejí je nejpozději v 15 hodin dne 29. června 2018.

 

 V Liberci 16. dubna 2018                                                                            Ing. Zdeněk Kračmar                                                                                                                                                  ředitel KaM TU v Liberci

rubrika: Archiv |štítky: ubytovani