Informace o ubytování prvních ročníků

12.04.2019 autor: Ubytovací služba Tisk

 

 1. Podmínky pro ubytování na kolejích TU v Liberci

 

Základní podmínkou je přijetí ke studiu na TU v Liberci a bezhotovostní platba kolejného.

 

 1. Žádost o ubytování

 

Žádost o ubytování na kolejích TU v Liberci v akademickém roce 2019/2020 podávají studenti na studijním oddělení příslušné fakulty při zápisu ke studiu.

Formulář žádosti je taktéž k dispozici na webu KaM TU v Liberci, sekce „Ke stažení“.

 

 1. Placení kolejného

 

Na kolejích TU v Liberci je stanoveno denní kolejné, výše kolejného je tedy proměnlivá dle počtu dní v měsíci. Kolejné se hradí zpětně, do 15. dne následujícího měsíce. Kolejné na akademický rok 2019/2020 viz „Ceník ubytování pro studenty na kolejích TUL platný od

15. 6. 2019 do 3. 7. 2020“. Ceník ubytování a podrobné informace k platbám kolejného naleznete na internetové adrese: http://koleje.tul.cz/, sekce „Úřední deska“.

 

Způsob placení kolejného:

 • bezhotovostním způsobem v měsících září 2019 až duben 2020 na účet Technické univerzity v Liberci č.: 109 954 211/0300 vedený u ČSOB a.s., pobočka Liberec
 • doporučujeme inkasní způsob platby:
  • nejefektivnější způsob platby při proměnlivé výši kolejného
  • svolení k inkasu učiní plátce ze svého účtu (účtu rodičů apod.) u kteréhokoliv bankovního ústavu v ČR
  • student může využít jedno svolení k inkasní platbě po celou dobu studia – nesjednávat ukončení inkasa – vždy v následujícím akademickém roce bude inkaso aktivováno automaticky
  • plátce může stanovit cenový strop, do kterého příjemce může inkasa provádět (tzv. limit inkasa – doporučujeme min. 4.200 Kč)
  • u inkasního způsobu platby variabilní symbol nezadávejte!
  • svolení k inkasu dodat do kanceláře Ubytovací služby do 31. října 2019: první stržení kolejného inkasním způsobem za konec září a říjen 2019 proběhne 11. listopadu 2019
  • svolení k inkasu dodaná po 31. 10. 2019 budou zařazována do systému průběžně dle dohody

         

Je zakázáno hradit kolejné poštovními poukázkami a převodem ze zahraničních účtů!!!

 

 1. Harmonogram nástupu na koleje pro 1. ročníky

 

Datum

Den

Plánovaný krok

Úřední hodiny

29.9. 2019

neděle

Nástup na ubytování pro studenty prvních ročníků

8:00 -  17:00

 

 

S sebou pro nástup na ubytování

 • platný občanský průkaz nebo pas,
 • kauci ve výši 5.000 Kč (studenti – cizinci mimo SR)
 • bez předložení platného OP, popř. pasu nebude student ubytován
 • jednu fotografii na kolejní průkaz

 

Upozornění:

 • pokud nenastoupíte na ubytování v uvedeném termínu, rezervace ubytování propadá
 • možnost ubytování na kolej v nepřítomnosti na plnou moc s úředně ověřeným podpisem, formulář ke stažení na: http://koleje.tul.cz/ke-stazeni/

 

Informace o přidělené koleji zjistíte od 21. 9. 2019 na internetové adrese: http://koleje.tul.cz/rezervace/ nebo od 23. 9. 2019 na výše uvedených telefonních číslech (vyrozumění o přidělené koleji nezasíláme).

 

V Liberci dne 9.dubna 2019                                                                      Ing. Iva Šídová

                                                                                                  pověřená k zastupování KaM TU v Liberci

 

rubrika: Archiv |štítky: koleje ubytovani cenik