Ceník poplatků platný od 16.03.2020

12.03.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

Ceník půjčovného a služeb (ceny včetně platné sazby DPH)

 

fotokopie smlouvy o ubytování

50,-

manipulační poplatek za přestěhování na žádost ubytovaného

100,-

parní čistič – za hodinu

20,-

parní čistič – za každou další započatou hodinu

35,-

poplatek za nadstandardní službu při požadavku na ukončení ubytování na koleji mimo úřední hodiny ubytovatelek

300,-

pračka – za 30 minut

15,-

sušička – bloky „A“, „E“ – za hodinu

20,-

sušička – bloky „A“, „E“ – za každých dalších započatých 30 minut

10,-

vstupní dveře do buňky s koulí

– odemknutí zámku za účasti pracovníka údržby

400,-

vysavač – za hodinu

16,-

vysavač – za každou další započatou hodinu

31,-

žehlička – za hodinu

8,-

trouba – za hodinu

30,-

pes – hotelové ubytování/noc

100,-

pes, kočka***  - za každý započatý měsíc

200,-

 

Ceník sankčních poplatků (ceny včetně 0% DPH)

ztráta kolejky

200,-

ztráta smlouvy – vystavení nové smlouvy o ubytování

100,-

sankční poplatek za umožnění přenocování nepřihlášené osoby* na pokoji

500,-

sankční poplatek za kouření v buňce

1000,-

sankční poplatek za kouření v budově koleje

500,-

smluvní pokuta

500,-

stornopoplatek

500,-

ztráta klíče

výměna zámku

200,-

univerzální klíč

 100,-

trezorkový klíč

95,-

výměna zámku – stůl

150,-

rozlišovací kolečko

 20,-

 

Kauce (cena včetně 0% DPH)

 

Kauce**

5 000,-

 

  Poznámka:

    * netýká se studentů ubytovaných na koleji TUL

  ** pouze zahraniční studenti, vyjma studentů ze SR

*** po schválení žádosti o ubytování zvířete na kolejích, viz. kolejní řád, článek 7, 7.3. p)

 

V Liberci dne 10.3.2020                                                                                                  Ing. Iva Šídová

                                                                                                            pověřená k zastupování KaM TU v Liberci


  

 

rubrika: Archiv |štítky: ceník ubytovani