Příloha č.1 - Záloha na stornopoplatek

04.05.2020 autor: Ubytovací služba Tisk
1. Platba zálohy na stornopoplatek se vztahuje na všechny studenty, kteří podle „Harmonogramu pro podávání žádostí o ubytování v akademickém roce 2020/2021“ podávají „Žádost o ubytování na koleji v akademickém roce 2020/2021“ nejpozději do 30. června 2020.
 
2. Výše zálohy na stornopoplatek je 500,- Kč.
 
3. Záloha na stornopoplatek bude uhrazena v daném termínu a určeným způsobem platby dle „Harmonogramu pro podávání žádostí o ubytování v akademickém roce 2020/2021“.
 
4. Zrušení (storno) žádosti lze provést elektronickým formulářem nebo e-mailem (us.koleje@tul.cz) do 13. září 2020 včetně. Po tomto termínu bude záloha vrácena bezhotovostně všem, kteří žádost zrušili, na účet uvedený v žádosti o ubytování.
 
5. Studentům, kteří nastoupí ubytování na koleji v akademickém roce 2020/2021 v termínu nástupu (viz „Harmonogram pro nástup na ubytování v akademickém roce 2020/2021“), bude záloha započtena do první platby kolejného.
 
6. Záloha studentů, kteří nezruší žádost předepsaným způsobem v předepsaném termínu (viz bod 4) a nenastoupí na ubytování v daném termínu nástupu, propadá. 
 

rubrika: Archiv |štítky: ubytovani cenik koleje