Ukončení ubytování na kolejích TU v Liberci v akademickém roce 2019/2020

26.05.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

Interní pokyny ředitele Kolejí a menz

 

1. Vyzvednout si na vrátnici formulář „Záznam o odubytování“.

2. Při odubytování v měsících květen, červen se provede konečné vyúčtování kolejného platbou v hotovosti na vrátnicích bloků „A“ – „F“ kolejí Harcov, platba kartou je možná v kanceláři Ubytovací služby. Trvalé příkazy je nutno zrušit.                                                                               

3. Odevzdat ložní prádlo, klíče a nechat si potvrdit formulář o převzetí pokoje.

Tento potvrdí na koleji:

HARCOV

- na blocích A, B, C paní Kutmanová (blok B, dv. č.: 25)

- na blocích D, E, F paní Dvořáková (blok F, dv. č.: 102)

 

4. Upozornění:

  1. Pracovní doba ubytovatelek je v pracovní dny od 7:00 do 14:00 hodin, od 22. 6. 2020 do 3. 7. 2020 od 7:00 do 15:00 hodin:

Při převzetí musí být kompletně uklizené buňky na blocích „A“ – „F“:

  • vyprané závěsy a záclony, umytá okna
  • umýt jádra (koupelnu + WC), vestavěné skříně
  • vynést a vymýt odpadkový koš
  • odmrazit chladničku a umýt vařič
  • vyluxovaný koberec, umyté linoleum
  • koberec musí být při předávání suchý
  • inventář uveden do původního rozestavění.
  1. Poslední z pokoje odevzdá uklizený celý pokoj.
  2. Poslední z buňky zodpovídá za uklizení společných prostor (WC, koupelna, kuchyň, chodba, skříně, zrcadlo, atd.).

 

5. V případě zjištění závad (poškození inventáře, malby, chybějící položky, atd.) se určí výše náhrady dle Kolejního řádu čl. 7, odst. 3 l). Rozhodnutí o převzetí nebo nepřevzetí pokoje, buňky závisí na osobě provádějící převzetí. Upozorňujeme studenty, že v případě ušpinění koberce je ubytovaný povinen uhradit náklady na profesionální vyčištění koberce ve výši                450 Kč (stav koberce je posuzován při odubytování 1. studenta z pokoje, každý ubytovaný pak platí poměrnou část ceny).

6. Na vrátnici odevzdat vyplněný formulář s kolejkou (podmínkou jsou zaplacené závady a kolejné).

 

Termín uzavření kolejí je nejpozději v 15 hodin dne 3. července 2020.

 

 V Liberci 25. května 2020                                                              Ing. Iva Šídová

                                                                                                ředitelka KaM TU v Liberci

 

rubrika: Archiv |štítky: koleje ubytovani