Ceník poplatků platný od 7.12.2020

30.11.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

Ceník půjčovného a služeb (ceny včetně platné sazby DPH)

 

fotokopie smlouvy o ubytování

50,-

manipulační poplatek za přestěhování na žádost ubytovaného

100,-

rezervační poplatek - lůžko/pokoj**** - za každý započatý měsíc

700,-/1 400,-

parní čistič - za hodinu

20,-

parní čistič - za každou další započatou hodinu

35,-

poplatek za nadstandardní službu při požadavku na ukončení ubytování na koleji

mimo úřední hodiny ubytovatelek

300,-

pračka - za 30 minut

15,-

sušička - bloky „A“, „E“ - za hodinu

20,-

sušička - bloky „A“, „E“ - za každých dalších započatých 30 minut

10,-

vstupní dveře do buňky s koulí

- odemknutí zámku za účasti pracovníka údržby

400,-

vysavač - za hodinu

16,-

vysavač - za každou další započatou hodinu

31,-

žehlička - za hodinu

8,-

trouba - za hodinu

30,-

pes - hotelové ubytování/noc

100,-

pes, kočka*** - za každý započatý měsíc

200,-

 

 

Ceník sankčních, rezervačních poplatků, kauce (ceny včetně 0% DPH)

 

ztráta kolejky

200,-

ztráta smlouvy - vystavení nové smlouvy o ubytování

100,-

sankční poplatek - umožnění přenocování nepřihlášené osoby* v pokoji

500,-

sankční poplatek - kouření v buňce

1 000,-

sankční poplatek - kouření v budově koleje

500,-

smluvní pokuta

500,-

stornopoplatek

500,-

ztráta klíče

výměna zámku

200,-

univerzální klíč

 100,-

trezorkový klíč

95,-

výměna zámku - stůl

150,-

rozlišovací kolečko

 20,-

Kauce**

5 000,-

 

Poznámka:

    * netýká se studentů ubytovaných na koleji TUL

  ** pouze zahraniční studenti, vyjma studentů ze SR

*** po schválení žádosti o ubytování zvířete na kolejích, viz. kolejní řád, článek 7, 7.3. p)

****rezervace lůžka/pokoje v době nepřítomnosti studenta na kolejích TUL  (věci studenta zůstávají v pokoji, klíče od pokoje má student celou dobu u sebe)

 

V Liberci dne 2.12.2020                                                                                            Ing. Iva Šídová

                                                                                                                                     ředitelka KaM

rubrika: Archiv |štítky: koleje provoz cenik