Ceník poplatků platný od 1.1.2022

06.12.2021 autor: Ubytovací služba Tisk

Ceník půjčovného a služeb (ceny včetně platné sazby DPH)

fotokopie smlouvy o ubytování

50,-

manipulační poplatek za přestěhování na žádost ubytovaného

100,-

rezervační poplatek - lůžko/pokoj**** - za každý započatý měsíc

1000/1500,-

parní čistič - za hodinu

30,-

parní čistič - za každou další započatou hodinu

45,-

poplatek za nadstandardní službu při požadavku na ukončení ubytování na koleji

mimo úřední hodiny ubytovatelek

300,-

pračka - za 30 minut

25,-

sušička - bloky „A“, „E“ - za hodinu

30,-

sušička - bloky „A“, „E“ - za každých dalších započatých 30 minut

15,-

vstupní dveře do buňky s koulí

- odemknutí zámku za účasti pracovníka údržby

400,-

vysavač - za hodinu

20,-

vysavač - za každou další započatou hodinu

45,-

žehlička - za hodinu

15,-

trouba - za hodinu

30,-

úklid - samostatný pokoj

300,-

úklid – lůžko pokoj

150,-

pes - hotelové ubytování/noc

100,-

pes, kočka*** - za každý započatý měsíc

200,-

 

Ceník sankčních, rezervačních poplatků, kauce (ceny včetně 0% DPH)

ztráta kolejky

200,-

ztráta smlouvy - vystavení nové smlouvy o ubytování

100,-

sankční poplatek - umožnění přenocování nepřihlášené osoby* v pokoji

500,-

sankční poplatek - kouření v buňce

1 000,-

sankční poplatek - kouření v budově koleje

500,-

smluvní pokuta

500,-

stornopoplatek

1 000,-

ztráta klíče

výměna zámku

200,-

univerzální klíč

 100,-

trezorkový klíč

95,-

výměna zámku - stůl

150,-

rozlišovací kolečko

 40,-

Kauce**

5 000,-

   

Poznámka:

    * netýká se studentů ubytovaných na koleji TUL

  ** pouze zahraniční studenti, vyjma studentů ze SR

*** po schválení žádosti o ubytování zvířete na kolejích, viz. kolejní řád, článek 7, 7.3. p)

****rezervace lůžka/pokoje v době nepřítomnosti studenta na kolejích TUL  (věci studenta zůstávají v pokoji, klíče od pokoje má student celou dobu u sebe) – platí v době zákazu pobytu studenta na koleji

 

rubrika: Archiv |štítky: koleje ubytovani cenik