Ukončení ubytování na kolejích TU v Liberci v akademickém roce 2021/2022

26.04.2022 autor: Ubytovací služba Tisk

Interní pokyny ředitele Kolejí a menz

Postup odubytování:

 1. Vyzvednout si na vrátnici formulář „Záznam o odubytování“.
 1. Při odubytování v měsících květen, červen provést konečné vyúčtování kolejného platbou v hotovosti na vrátnicích bloků „A“ – „F“ kolejí Harcov, popř. platba kartou je možná v kanceláři Ubytovací služby. Trvalé příkazy je nutno zrušit.                                                                            
 1. Odevzdat ložní prádlo, klíče a nechat si potvrdit formulář o převzetí pokoje.

Tento potvrdí:  na blocích A, B, C paní Kutmanová (blok B, dv. č.: 25)

na blocích D, E, F paní Dvořáková (blok F, dv. č.: 102)

 1. Při odubytování respektovat pracovní dobu ubytovatelek:

- v pracovní dny od 7:00 do 14:00 hodin, od 20. 6. 2022 do 1. 7. 2022 do 15:00 hodin

        Při převzetí musí být kompletně uklizené buňky na blocích „A“ – „F“:

 • vyprané závěsy a záclony, umytá okna
 • umýt jádra (koupelnu + WC), vestavěné skříně
 • vynést a vymýt odpadkový koš
 • odmrazit chladničku a umýt vařič
 • vyluxovaný koberec, umyté linoleum
 • koberec musí být při předávání suchý
 • inventář uveden do původního rozestavění.

     Poslední z pokoje odevzdá uklizený celý pokoj

Poslední z buňky zodpovídá za uklizení společných prostor (WC, koupelna, kuchyň, chodba, skříně, zrcadlo atd.)                                                                                                                                                                                                                                 

Pozn.: V případě zjištění závad (poškození inventáře, malby, chybějící položky, atd.) bude určena výše náhrady dle Kolejního řádu čl. 7, odst. 3 l). Rozhodnutí o převzetí nebo nepřevzetí pokoje, buňky závisí na osobě provádějící převzetí. Upozorňujeme studenty, že v případě ušpinění koberce je ubytovaný povinen uhradit náklady na profesionální vyčištění koberce ve výši 450 Kč (stav koberce je posuzován při odubytování 1. studenta z pokoje, každý ubytovaný pak platí poměrnou část ceny).

 1. Na vrátnici odevzdat vyplněný formulář s kolejkou (podmínkou jsou zaplacené závady a kolejné).

Termín uzavření kolejí je nejpozději v 15 hodin dne 1. července 2022.

rubrika: Archiv |štítky: koleje ubytovani provoz