Harmonogram pro podávání žádostí o ubytování v akademickém roce 2023/2024 - Příloha č. 1 – Rezervační kauce

25.04.2023 autor: Ubytovací služba Tisk
  1. Platba rezervační kauce se vztahuje na všechny studenty TUL, kteří budou v akad. roce 2023/2024 studenty prezenční formy studia.

Výše rezervační kauce je 1000,- Kč.

  1. Možné způsoby úhrady rezervační kauce
  1. platba kartou online po přihlášení na adrese https://iskam.tul.cz/ prostřednictvím platební brány ČSOB,
  2. platba bankovním převodem (pouze z bankovních účtů vedených v ČR), Váš variabilní symbol a číslo účtu naleznete po přihlášení na adrese viz výše: Kauce musí být na účet kolejí připsána nejpozději 10.7. 2023. V případě, že bude připsána na účet od 11.7. do 24.8.2023, bude žádost posuzována jako pozdě podaná a zařazena do II. kola ubytování. Žádosti, u nichž kauce nebude připsána na účet kolejí do 24.8.2023 včetně, budou zrušeny /termín 10.7.2023 se netýká studentů nastupujících do 1. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku magisterského studia FP/.
  3. vkladem hotovosti na recepci kolejí nebo v kanceláři Ubytovací služby
  1. Zrušení (storno) žádosti lze provést do 24. srpna 2023 včetně: elektronicky na https://iskam.tul.cz/, emailem na us.koleje@tul.cz nebo osobně v kanceláři Ubytovací služby. Kauce bude vrácena bezhotovostně. Pro vrácení kauce je potřeba mít v systému ISKaM vyplněný bankovní účet (lze uvést pouze bankovní účty vedené v ČR). Studenti, kteří kauci bezhotovostně nehradili a nemají vyplněné číslo účtu v ISKaMU, si kauci mohou vyzvednout v hotovosti v kanceláři Ubytovací služby.
  1. Studentům, kteří nastoupí ubytování na koleji v akademickém roce 2023/2024 v termínu nástupu na kolej (viz „Harmonogram pro nástup na ubytování v akademickém roce 2023/2024“), bude kauce započtena do první platby kolejného.
  1. Kauce studentů, kteří nezruší žádost předepsaným způsobem v předepsaném termínu (viz bod 3) a nenastoupí na ubytování v daném termínu nástupu, propadá.

rubrika: Archiv |štítky: koleje ubytovani provoz