Ukončení ubytování na kolejích TU v Liberci v akademickém roce 2023/2024

18.04.2024 autor: Ubytovací služba Tisk

Interní pokyny ředitele Kolejí a menz

1.      Vyzvednout si na vrátnici formulář „Záznam o odubytování“.

2.      Při odubytování v měsících květen, červen se provede konečné vyúčtování kolejného platbou v hotovosti na vrátnicích bloků „A“ – „F“ kolejí Harcov nebo v kanceláři Ubytovací služby. Platba kartou je možná v kanceláři Ubytovací služby. Trvalé příkazy je nutno zrušit.                                                                          

3.      Odevzdat ložní prádlo, klíče a nechat si potvrdit formulář o převzetí pokoje.

Formulář potvrdí:

- na blocích A, B, C paní Kutmanová (blok B, dv. č.: 25)

- na blocích D, E, F paní Dvořáková (blok F, dv. č.: 102)

4.      Upozornění:

a)      Pracovní doba ubytovatelek je v pracovní dny od 7:00 do 14:00 hodin, od 17. 6. 2024 do 28. 6. 2024 od 7:00 do 15:00 hodin:

Při převzetí musí být kompletně uklizené buňky na blocích „A“ – „F“:

- vyprané závěsy a záclony, umytá okna – pozor: na bloku C odevzdejte vyprané záclony a závěsy ubytovatelce (plánovaná výměna)

- umýt jádra (koupelnu + WC), vestavěné skříně

- vynést a vymýt odpadkový koš

- odmrazit chladničku a umýt vařič

- vyluxovaný koberec, umyté linoleum

- koberec musí být při předávání suchý

- inventář uveden do původního rozestavění.

b)     Poslední z pokoje odevzdá uklizený celý pokoj.

c)      Poslední z buňky zodpovídá za uklizení společných prostor (WC, koupelna, kuchyň, chodba, skříně, zrcadlo, atd.).

5.      V případě zjištění závad (poškození inventáře, malby, chybějící položky, atd.) se určí výše náhrady dle Kolejního řádu čl. 7, odst. 3 l). Rozhodnutí o převzetí nebo nepřevzetí pokoje, buňky závisí na osobě provádějící převzetí. Upozorňujeme studenty, že v případě ušpinění koberce je ubytovaný povinen uhradit náklady na profesionální vyčištění koberce ve výši                450 Kč (stav koberce je posuzován při odubytování 1. studenta z pokoje, každý ubytovaný pak platí poměrnou část ceny).

6.     Na vrátnici odevzdat vyplněný formulář s kolejkou (podmínkou jsou zaplacené závady a kolejné).

Termín uzavření kolejí je nejpozději v 15 hodin dne 28. června 2024.

POZOR! Blok „E“ se pro studenty uzavírá již dne 21. června 2024 v 15:00 z důvodu konání Českých akademických her.

 

 V Liberci 15. dubna 2024

rubrika: Úřední deska |štítky: koleje ubytovani provoz