Závazné pokyny k platbám kolejného AR 2013/2014

24.04.2013 autor: Ubytovací služba Tisk

Placení kolejného v akad. roce 2013/2014 je možné pouze bezhotovostním způsobem typu:

 • Inkaso - vlastník účtu si zařídí v bance písemné svolení k inkasu, které donese do kanceláře Ubytovací služby. Svolení dodaná do 31. října 2013 budou zahrnuta při strhávání kolejného za říjen 2013. Doručená svolení po tomto datu budou zahrnuta v následujícím zúčtovacím období. Nezadávat variabilní symbol! Nesjednávat ukončení platnosti svolení k inkasu, student může využít jedno svolení po celou dobu studia. Inkasní platba bude odečtena z účtu vždy 10. dne následujícího měsíce, pokud je tento den pracovní. Bude stržena vždy přesná částka kolejného za daný měsíc. Poslední inkasní platba v akademickém roce 2013/2014 (kolejné za duben), proběhne 9. května 2014.

  Datum ukončení zúčtování inkase se netýká studentů s dvouletou variantou smlouvy o ubytování na koleji. Studenti s dvouletou variantou smlouvy o ubytování platí kolejné po celou dobu, na kterou je smlouva uzavřena, bezhotovostně zpětně.
 • Jednorázový platební převod - student si musí na začátku každého měsíce zjistit přesnou částku kolejného (na webu kolejí-viz níže nebo na vrátnici, příp. US). Poté musí tuto částku převést na účet TU v Liberci. Jako variabilní symbol platby uvede své upravené IČS.
 • Trvalý platební příkaz - výši trvalé platby si musí student určit sám tak, aby pokryla částku skutečného kolejného. Jako variabilní symbol platby uvede své upravené IČS.
 • Platba v hotovosti na pokladně ČSOB na náš účet - je možno uskutečnit v jakékoli pobočce ČSOB po celé republice. Jako variabilní symbol uvést své upravené IČS.

 

Variabilní symbol:

Jako variabilní symbol platby v hotovosti, jednorázového platebního převodu, trvalého platebního příkazu se uvádí identifikační číslo studenta (IČS), které je přiděleno Oddělením matriky a informačních systémů. IČS je uvedeno na průkazu studenta i v indexu. Vzhledem k tomu, že IČS začíná písmenem, označujícím příslušnou fakultu, a banky nepřipouštějí ve variabilním symbolu písmeno, je nutné nahradit písmeno následující dvojicí čísel:

 

S

=

21

M

=

22

E / H

=

31

T

=

41

P

=

51

A

=

52

Z

=

61

 

Variabilní symbol tedy musí obsahovat 10 číslic! Věnujte maximální pozornost vyplňování variabilního symbolu, aby Vaše platba byla jednoznačně identifikovatelná na našem účtu.

Pokud Vám v průběhu studia bude změněno IČS, je třeba to zohlednit při tvorbě variabilního symbolu!

 

 • Platby poukazujte na číslo účtu TU v Liberci 109 954 211/0300
 • Stav svého „účtu kolejného“ zjistíte po přihlášení na webu kolejí (https://koleje.tul.cz/prihlasit/, pro přístup využijte přihlašovací jméno a heslo do Liane)
 • Je zakázáno platit kolejné poštovními poukázkami a převodem ze zahraničí!!!
 • Kolejné za daný měsíc je splatné bezhotovostním způsobem do 15. následujícího měsíce. Pokud dlužná částka k poslednímu dni následujícího měsíce bude přesahovat 1000,-Kč, bude účtována smluvní pokuta ve výši 200,- Kč splatná s dalším kolejným, nebo samostatně, pokud by došlo k zániku závazkového vztahu mezi ubytovatelem a ubytovaným.
 • Pokud se student odubytovává v průběhu roku, poslední platbu platí v hotovosti v kanceláří Ubytovací služby.

 

!!! Kolejné za květen a červen 2014 bude placeno již v hotovosti na vrátnicích určených bloků !!!

 

Doporučujeme: hlídat stav financí na svém účtu. V případě nedostatku financí na účtu bezhotovostní platba neproběhne a student bude zařazen mezi dlužníky. Vystavuje se možným postihům dle „Kolejního řádu“ a „Smlouvy o ubytování studenta na koleji TU v Liberci“.

rubrika: Archiv |štítky: Ubytování platba kolejné