Harmonogram pro podávání žádostí na letní ubytování a stěhování na rezervace pro akademický rok 2015/2016

13.04.2015 autor: Ubytovací služba Tisk

Harmonogram pro podávání žádostí na letní ubytování a stěhování na rezervace pro akademický rok 2015/2016

                        Koleje a menzy, Ubytovací služba, 17. listopadu 584, 460 15 Liberec 15

tel.: 485 355 250  -  252   fax: 485 355 209  E-mail: us.koleje@tul.cz

                                                                                                           

Interní pokyny ředitele KaM TU v Liberci

                                                                                                          

 

Pondělí  4. května 2015:

 

 
 
 

 

 


   

 

Pátek 12. června 2015:

Začátek podávání žádostí o ubytování v letním období:

–        formulář žádosti je k dispozici v kanceláři Ubytovací služby,

      na vrátnicích nebo na internetových stránkách:

               http://koleje.tul.cz   - v sekci "ke stazeni"

–        čitelně vyplněnou žádost odevzdejte v kanceláři Ubytovací služby

 Poslední termín pro odevzdání žádostí o ubytování v letním období.

Pondělí 15. června 2015:


   

 

 

Pátek 3. července 2015

Začátek stěhování na letní ubytování:

 

–        blok „D“ – v provozu celé léto

 

Konec stěhování studentů na letní období

Pondělí 21. září 2015:

 

 

Pátek 25. září 2015:  

Začátek stěhování studentů ubytovaných v letním období:

–        umístění na rezervovaná místa – pouze studenti, kteří splňují podmínky pro I. kolo ubytování v akademickém roce 2015/2016

Konec stěhování studentů ubytovaných v letním období.

 

 

Upozorňujeme studenty, že v letním období se hradí ubytování při nástupu v hotovosti za celý pobyt dopředu na vrátnici příslušného bloku (v případě dlouhodobého pobytu vždy na 1 měsíc dopředu na konci předchozího měsíce).            

   

rubrika: Archiv |štítky: