Ceník ubytování pro studenty na kolejích TUL platný od 4.7.2015 do 1.7.2016

25.06.2015 autor: Ubytovací služba Tisk

 

Ceník ubytování pro studenty na kolejích TUL

platný od 4. 7. 2015 do 1. 7. 2016

 

 

Kolej

Typ

Cena Kč/osoba/den

(včetně 15% DPH)

Areál Harcov

 

lůžko

90,-

Areál Harcov (pokoj s vysouvacím lůžkem)

 

lůžko

85,-

Areál Harcov (pokoj s vysouvacím lůžkem – blok „C“)

vysouvací lůžko

75,-

Areál Harcov (pokoj s vysouvacím lůžkem – bloky „D“, „E“, „F“)

 

vysouvací lůžko

80,-

Areál Harcov  (příplatek za neobsazení volných lůžek na pokoji)

pokoj*

45,-

Vesec  ( pokoje č. 174, 175, 177, 188)

lůžko

    65,-**

 

*snížení počtu obsazovaných lůžek v pokoji je možné pouze v případě volné kapacity kolejí po schválení Ubytovací službou. Příplatek za neobsazení volných lůžek na pokoji není účtován v období od 4. 7. 2015 do 28. 9. 2015.

**cena pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P

 

V letním období od 4. 7. 2015 do 28. 9. 2015 se platba za pobyt na kolejích TU v Liberci hradí předem na vrátnici v den nástupu. Minimální délka pobytu je 1 noc (tzn. 2 dny).

Od 29. 9. 2015 do 1. 7. 2016 je kolejné za daný měsíc splatné bezhotovostním převodem. Pokud dlužná částka k poslednímu dni následujícího měsíce bude přesahovat 1000,- Kč, bude účtována smluvní pokuta ve výši 200,- Kč splatná s dalším kolejným, nebo samostatně, pokud by došlo k zániku závazkového vztahu mezi ubytovatelem a ubytovaným.

 

Návštěvu studenta v období 29. 9. 2015 až 1. 7. 2016 lze ubytovat dle čl. 9 Kolejního řádu za poplatek 100,- Kč/noc, který se uhradí předem na příslušné vrátnici.

 

Při odubytování se provede konečné vyúčtování kolejného platbou v hotovosti v kanceláři Ubytovací služby nebo na určených vrátnicích (květen – červenec). Upozorňujeme studenty, že vyzvednutí případných přeplatků kolejného je třeba provést v den odubytování z kolejí v kanceláři Ubytovací služby nebo na určených vrátnicích (květen – červenec).

 

V akademickém roce 2015/2016 je kolejné hrazeno denně (tzv. denní kolejné) až do dne odubytování včetně.

 

 

 

V Liberci dne  9. 3. 2015                           Ing. Vladimír Stach                                Ing. Zdeněk Kračmar

                             kvestor TU v Liberci                           ředitel KaM TU v Liberci

rubrika: Archiv |štítky: úřední deska ubytování ceník