Informace o ubytování prvních ročníků

18.04.2018 autor: Ubytovací služba Tisk

 

 1. Podmínky pro ubytování na kolejích TU v Liberci

 

Základní podmínkou je přijetí ke studiu na TU v Liberci a bezhotovostní platba kolejného.

 

 1. Žádost o ubytování

 

Žádost o ubytování na kolejích TU v Liberci v akademickém roce 2018/2019 podávají studenti na studijním oddělení příslušné fakulty při zápisu.

Formulář žádosti je taktéž k dispozici na webu KaM TU v Liberci, sekce „Ke stažení“.

 

 1. Placení kolejného

 

Na kolejích TU v Liberci je stanoveno denní kolejné, výše kolejného je tedy proměnlivá dle počtu dní v měsíci. Kolejné se hradí zpětně, do 15. dne následujícího měsíce. Kolejné na akademický rok 2018/2019 viz „Ceník ubytování pro studenty na kolejích TUL platný od

 30. 6. 2018 do 14. 6. 2019“. Ceník ubytování a podrobné informace k platbám kolejného naleznete na internetové adrese: http://koleje.tul.cz/, sekce „Úřední deska“.

 

Způsob placení kolejného:

 • bezhotovostním způsobem v měsících září 2018 až duben 2019 na účet Technické univerzity v Liberci č.: 109954211/0300 vedený u ČSOB a.s., pobočka Liberec
 • doporučujeme inkasní způsob platby:
  • nejefektivnější způsob platby při proměnlivé výši kolejného
  • svolení k inkasu učiní plátce ze svého účtu (účtu rodičů apod.) u kteréhokoliv bankovního ústavu v ČR
  • student může využít jedno svolení k inkasní platbě po celou dobu studia – nesjednávat ukončení inkasa – vždy v následujícím akademickém roce bude inkaso aktivováno automaticky
  • plátce může stanovit cenový strop, do kterého příjemce může inkasa provádět (tzv. limit inkasa – doporučujeme min. 4.200 Kč)
  • u inkasního způsobu platby variabilní symbol nezadáváme!
  • svolení k inkasu dodat do kanceláře Ubytovací služby do 1. října 2018: první stržení kolejného inkasním způsobem za září 2018 proběhne 10. října 2018
  • svolení k inkasu dodaná po 1. 10. 2018 budou zařazována do systému průběžně dle dohody

    !!! Je zakázáno hradit kolejné poštovní poukázkou !!!

 

 1. Harmonogram nástupu na koleje pro 1. Ročníky

 

Datum

Den

Plánovaný krok

Úřední hodiny

16. 9. 2018

neděle

Nástup na ubytování pro studenty prvních ročníků

8:00 -  17:00

 

S sebou pro nástup na ubytování

 • platný občanský průkaz nebo pas,
 • kauci ve výši 5.000 Kč (studenti – cizinci mimo SR)
 • bez předložení platného OP, popř. pasu nebude student ubytován
 • jednu fotografii na kolejní průkaz

 

Upozornění:

 • pokud nenastoupíte na ubytování v uvedeném termínu, rezervace ubytování propadá
 • možnost ubytování na kolej v nepřítomnosti na plnou moc s úředně ověřeným podpisem, formulář ke stažení na: http://koleje.tul.cz/ke-stazeni/

 

Informace o přidělené koleji zjistíte od 14. 9. 2018 na internetové adrese: http://koleje.tul.cz/rezervace/ nebo  na výše uvedených telefonních číslech (vyrozumění o přidělené koleji nezasíláme).

 

V Liberci dne 16. dubna 2018                                                                Ing. Zdeněk Kračmar

                                                                                                             ředitel KaM TU v Liberci

rubrika: Archiv |štítky: informace