Harmonogram pro podávání žádostí o ubytování v akademickém roce 2020/2021

30.04.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

Interní pokyny ředitele KaM TU v Liberci

Pátek 1. května 2020

Začátek podávání žádostí o ubytování na akad. rok 2020/2021

 • žádost vyplní každý student, který chce v akad. roce 2020/2021 bydlet na kolejích (včetně cizinců)
 • žádost o ubytování na koleji v akad. roce 2020/2021 lze podat prostřednictvím elektronického formuláře
 • při zpracování všech žádostí o ubytování bude přihlíženo k ubytování v akad. roce 2019/2020 (kromě bloku, kde budou přednostně ubytováni studenti přípravného jazykového kurzu) v případě, že v následujícím akademickém roce žádáte o stávající ubytování (rozhodující je stav ubytování k 29.2.2020), vytvoří se Vám elektronickou cestou rezervace ubytování v případě splnění podmínek
 • v případě více žádostí o rezervaci jednoho lůžka bude rozhodovat datum podání žádosti o ubytování
 • v případě shodného data podání žádosti ročník studia
 • v případě, že chcete při přidělování ubytování zohlednit zdravotní omezení, je nutné doložit lékařské potvrzení na us.koleje@tul.cz
 • informace k záloze na stornopoplatek viz „Příloha č. 1 – Záloha na stornopoplatek“
  • elektronický formulář žádosti naleznete na https://koleje.tul.cz/zadosti/, pro přístup využijte přihlašovací jméno a heslo do Liane
  • záloha na stornopoplatek bude uhrazena bezhotovostně na vrub konta kolejného. Pokud následně nebude kolejné uhrazeno dle smlouvy o ubytování, nebude žádost zařazena ke zpracování.
  • v případě, že student podávající žádost není v den podání žádosti ubytován na koleji TUL, hradí zálohu na stornopoplatek jednorázovým platebním příkazem nebo vkladem hotovosti ve prospěch účtu 109954211/0300 (variabilní symbol platby = upravené IČS, viz „Závazné pokyny k bezhotovostním platbám kolejného v akademickém roce 2019/2020). Tato záloha musí být na výše uvedeném účtu nejpozději 10.7. 2020. V případě, že záloha bude připsána na účet později, bude žádost posuzována jako pozdě podaná a zařazena do II. kola ubytování. V případě neuhrazení zálohy nebude žádost zpracována.
  • v případě jakýchkoliv problémů/dotazů kontaktujte Ubytovací službu na us.koleje@tul.cz

Úterý 30. června 2020

do 24:00 hod.

Poslední termín odevzdání žádostí o ubytování

Týká se studentů nastupujících v akad. roce 2020/2021 do II. a vyššího ročníku a studentů nastupujících do I. ročníku navazujícího a doktorského studia.

 

Žádosti podané po tomto termínu budou zařazeny do II. kola ubytování; způsob jejich podání bude upřesněn později podle aktuální situace.

rubrika: Archiv |štítky: koleje