Souhrnné a doplňující informace MŠMT k usnesením vlády vydaným 12.10.2020 vztahujících se k oblasti vysokého školství

13.10.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

Na základě usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. října 2020

 •  je zakázána osobní účast na výuce,
 •  zkoušky jsou povoleny za přítomnosti maximálně 10 osob,
 •  vztahuje se také na kurzy celoživotního vzdělávání,
 •  výjimka pro klinickou a praktickou výuku a praxi ve studijních programech: všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a další zdravotnické studijní programy,
 •  výjimka pro pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách.

 

Usnesení omezuje také provoz ubytování na vysokoškolských kolejích.

 •  výjimku mají studenti, kterým byla uložena pracovní povinnost podle krizového zákona,
 •  výjimku mají studenti studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů, kteří se účastní klinické a praktické výuky a praxe, a studenti vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách,
 •  výjimku mají studenti, kterým byla uložena pracovní povinnost.

 

Doplňující informace k omezení provozu kolejí dle usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. 10. 2020.

Pokud je vysokoškolská kolej pro studenta bydlištěm dle ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a tuto skutečnost vysoké škole doloží prohlášením, může zůstat ubytován na kolejích. Za bydliště se považuje místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale.

Pokud jsou na kolejích ubytovaní studenti, kteří mají zároveň pracovně právní poměr s vysokou školou (například někteří studenti doktorských studijních programů), mohou na kolejích zůstat ubytovaní za účelem výkonu práce.

studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů, a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách,

MŠMT nicméně doporučuje, pokud je to možné, vrátit se domů a omezit své sociální kontakty. Pokud mají někteří studenti obavy z návratu domů z důvodu možnosti nakažení členů své domácnosti, Ministerstvo zdravotnictví nabízí možnost bezodkladného otestování takových studentů na covid-19 prostřednictvím mobilních odběrových týmů. Pokud se student nechává testovat na covid-19 a/nebo čeká na výsledky těchto testů, předpokládáme, že zůstane do doby získání výsledku testu na koleji. V případě pozitivního výsledku testu, zůstává student na koleji v karanténě/izolaci. Pro další informace a s hlášením o počtech studentů se lze obracet na Centrální řídící tým covid-19 e-mail: crtops@army.cz.

Upozorňujeme na nutnost dodržování nejpřísnějších opatření proti šíření onemocnění v případě částečného zachování provozu kolejí: je třeba uzavřít společenské prostory, studentské kluby a stravovací zařízení dle režimu usnesení vlády č. 1021 ze dne 12. října 2020 a zamezit shlukování osob.

Na základě usnesení vlády č. 1021 ze dne 12. října 2020

 •  jsou zakázány hromadné akce, kterých se účastní více než 6 osob,
 •  jednání orgánů vysokých škol je omezeno na počet 100 osob s podmínkou 2 m rozestupů a určeného místa k sezení,
 •  provoz menz a jídelen v rámci kolejí (kam není povolen přístup veřejnosti) je omezen na dobu od 6:00 do 20:00 hod., za podmínek maximálně 4 osob u jednoho stolu a rozestupech 1,5 m,
 •  je zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorách.

 

Souhrnné informace k pracovní povinnosti dle usnesení vlády č. 1023 ze dne 12. 10. 2020.

Usnesení ukládá pracovní povinnost studentům vybraných ročníků zdravotnických programů (lékařských i nelékařských), programu psychologie a farmacie na vysokých školách. Dotčeným vysokým školám ukládá povinnost sestavit seznamy studentů vybraných oborů a programů a tyto seznamy poskytnout místně příslušnému hejtmanovi, respektive primátorovi hlavního města Prahy. Hejtmanům a primátorovi je uloženo vydávat a doručovat příkazy k výkonu pracovní povinnosti, příslušným institucím, ve kterých bude pracovní povinnost vykonána, pak zajištění vydání potvrzení o výkonu pracovní povinnosti konkrétním osobám.

Souhrnné informace k pracovní povinnosti dle usnesení vlády č. 1027 ze dne 12. 10. 2020.

Usnesení ukládá pracovní povinnost studentům ve studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii nebo speciální pedagogiku na vysokých školách. Dotčeným vysokým školám ukládá povinnost sestavit seznamy studentů uvedených programů a tyto seznamy poskytnout místně příslušnému hejtmanovi, respektive primátorovi hlavního města Prahy. Hejtmanům a primátorovi je uloženo vydávat a doručovat příkazy k výkonu pracovní povinnosti, příslušným institucím, ve kterých bude pracovní povinnost vykonána, pak zajištění vydání potvrzení o výkonu pracovní povinnosti konkrétním osobám.

rubrika: Úřední deska |štítky: koleje ubytovani provoz