Harmonogram pro podávání žádostí o ubytování v akademickém roce 2021/2022 - Příloha č. 1 – Záloha na stornopoplatek

29.04.2021 autor: Ubytovací služba Tisk

1. Platba zálohy na stornopoplatek se vztahuje na všechny studenty TUL, kteří budou v akad. roce 2021/2022 studenty prezenční formy studia.

Výše zálohy na stornopoplatek je 1000,- Kč.

2. Možné způsoby úhrady zálohy na stornopoplatek

  1. platba kartou online prostřednictvím platební brány ČSOB
  2. platba bankovním převodem (pouze z bankovních účtů vedených v ČR): Záloha musí být na účet kolejí připsána nejpozději 9.7. 2021. V případě, že záloha bude připsána na účet od 10.7. do 12.9.2021, bude žádost posuzována jako pozdě podaná a zařazena do II. kola ubytování. Žádosti, u nichž záloha nebude připsána na účet kolejí do 12.9.2021, budou zrušeny.
  3. u aktuálně ubytovaných lze použít platbu na vrub konta kolejného (v tomto případě musí být aktuální kladný zůstatek konta kolejného minimálně 1000 Kč)
  4. vkladem hotovosti na recepci kolejí nebo v kanceláři Ubytovací služby

Dostupné způsoby úhrady zálohy se mohou lišit v závislosti na druhu podávané žádosti a blížícím se termínu ukončení podávání žádostí.

3. Zrušení (storno) žádosti lze provést elektronickým formulářem do 12. září 2021 včetně. Záloha bude vrácena bezhotovostně všem, kteří žádost zrušili, na účet, ze kterého byla záloha placena. Pokud jste zálohu hradili v hotovosti nebo na vrub konta kolejného, je nutno uvést číslo účtu pro případnou vratku zálohy do formuláře žádosti o ubytování (lze uvést pouze bankovní účty vedené v ČR). Studenti, kteří zálohu bezhotovostně nehradili a neuvedli číslo účtu do žádosti o ubytování, si zálohu mohou vyzvednout v hotovosti v kanceláři Ubytovací služby.

4. Studentům, kteří nastoupí ubytování na koleji v akademickém roce 2021/2022 v termínu nástupu na kolej (viz „Harmonogram pro nástup na ubytování v akademickém roce 2021/2022“), bude záloha započtena do první platby kolejného.

5. Záloha studentů, kteří nezruší žádost předepsaným způsobem v předepsaném termínu (viz bod 3) a nenastoupí na ubytování v daném termínu nástupu, propadá.

 

      V Liberci dne 29. 4. 2021                                                                            Ing. Iva Šídová

                                                                                                                 ředitelka KaM TU v Liberci

rubrika: Archiv |štítky: koleje ubytovani