Podávání žádostí o ubytování a informace o ubytování prvních ročníků bakalářského a prvního ročníku magisterského studia (učitelství pro 1. stupeň ZŠ)

29.04.2021 autor: Ubytovací služba Tisk

 

1. Podmínky pro ubytování na kolejích TU v Liberci

Základní podmínkou je přijetí ke studiu na TU v Liberci a bezhotovostní platba kolejného.

2. Žádost o ubytování

Žádost o ubytování na kolejích TU v Liberci v akademickém roce 2021/2022 podávají studenti elektronicky po registraci na webu kolejí https://koleje.tul.cz/zadosti/. Při podání žádosti je třeba uhradit zálohu na stornopoplatek ve výši 1000 Kč.

Informace k záloze na stornopoplatek viz Příloha č. 1 – Záloha na stornopoplatek

Podávání žádostí o ubytování pro studenty nastupující do prvního ročníku  bakalářského a magisterského studia probíhá elektronicky od 1.5. 2021 do 12.9.2021.

V případě zájmu o podání žádosti o ubytování po tomto termínu kontaktujte Ubytovací službu emailem na us.koleje@tul.cz nebo na tel. číslech 485 355 250/252.

3. Placení kolejného

Na kolejích TU v Liberci je stanoveno denní kolejné, výše kolejného je tedy proměnlivá dle počtu dní v měsíci. Kolejné se hradí zpětně, do 15. dne následujícího měsíce. Kolejné na akademický rok 2021/2022 viz „Ceník ubytování pro studenty na kolejích TUL platný od 1.7.2021 do 30.6.2022“. Ceník ubytování a podrobné informace k platbám kolejného naleznete na internetové adrese: https://koleje.tul.cz/, sekce „Úřední deska“.

 

Způsob placení kolejného:

 • bezhotovostním způsobem v měsících září 2021 až duben 2022 na účet Technické univerzity v Liberci č.: 109 954 211/0300 vedený u ČSOB a.s., pobočka Liberec
 • doporučujeme inkasní způsob platby:
  • nejefektivnější způsob platby při proměnlivé výši kolejného
  • svolení k inkasu učiní plátce ze svého účtu (účtu rodičů apod.) u kteréhokoliv bankovního ústavu v ČR
  • student může využít jedno svolení k inkasní platbě po celou dobu studia – nesjednávat ukončení inkasa – vždy v následujícím akademickém roce bude inkaso aktivováno automaticky
  • plátce může stanovit cenový strop, do kterého příjemce může inkasa provádět (tzv. limit inkasa – doporučujeme min. 4 500 Kč)
  • u inkasního způsobu platby variabilní symbol nezadávejte!
  • svolení k inkasu dodat do kanceláře Ubytovací služby do 29. října 2021: první stržení kolejného inkasním způsobem za konec září a říjen 2021 proběhne 10. listopadu 2021
  • svolení k inkasu dodaná po 29. 10. 2021 budou zařazována do systému průběžně dle dohody

Je zakázáno hradit kolejné poštovními poukázkami a převodem ze zahraničních účtů!!!

 

4. Harmonogram nástupu na koleje pro 1. ročníky

Datum

Den

Plánovaný krok

Úřední hodiny

26.9. 2021

neděle

Nástup na ubytování pro studenty prvních ročníků

8:00 -  17:00

 

S sebou pro nástup na ubytování

 • platný občanský průkaz nebo pas,
 • kauci ve výši 5.000 Kč (studenti – cizinci mimo SR)
 • bez předložení platného OP, popř. pasu nebude student ubytován
 • jednu fotografii na kolejní průkaz

Upozornění:

 • pokud nenastoupíte na ubytování v uvedeném termínu, rezervace ubytování propadá
 • možnost ubytování na kolej v nepřítomnosti na plnou moc s úředně ověřeným podpisem, formulář ke stažení na: https://koleje.tul.cz/

Informace o přidělené koleji zjistíte od 18. 9. 2021 na internetové adrese: https://koleje.tul.cz/ nebo od 20. 9. 2021 na výše uvedených telefonních číslech (vyrozumění o přidělené koleji nezasíláme).

 

V Liberci dne 29.4.2021                                                              Ing. Iva Šídová

                                                                                             ředitelka KaM TU v Liberci

 

rubrika: Archiv |štítky: koleje ubytovani