Závazné pokyny k bezhotovostním platbám kolejného v akademickém roce 2021/2022

21.09.2021 autor: Ubytovací služba Tisk

Placení kolejného v akademickém roce 2021/2022 je možné pouze bezhotovostním způsobem typu:

·         Inkaso – vlastník účtu si zařídí v bance písemné svolení k inkasu, které donese do kanceláře Ubytovací služby. Svolení dodaná do 29. října 2021 budou zahrnuta při strhávání kolejného za říjen 2021. Doručená svolení po tomto datu budou zahrnuta v následujícím zúčtovacím období. Nezadávat variabilní symbol! Nesjednávat ukončení platnosti svolení k inkasu, student může využít jedno svolení po celou dobu studia. Inkasní platba bude odečtena  z účtu vždy 10. dne následujícího měsíce, pokud je tento den pracovní. Bude stržena vždy přesná částka kolejného za daný měsíc. Poslední inkasní platba v akademickém roce 2021/2022 (kolejné za duben), proběhne 10. května 2022. Pokud budete pokračovat v inkasní platbě kolejného z akademického roku 2020/2021 a nezměnili jste číslo účtu, nemusíte to již nahlašovat na Ubytovací službě.

·         Jednorázový platební převod – student si musí na začátku každého měsíce zjistit přesnou částku kolejného (na webu kolejí – viz níže nebo na vrátnici, příp. US). Poté musí tuto částku převést na účet TU v Liberci. Jako variabilní symbol platby uvede své upravené IČS. Důsledkem denní sazby kolejného se částka kolejného pro každý měsíc mění. Upozorňujeme, že banky mají na zpracování platebních příkazů několik pracovních dnů.

·         Trvalý platební příkaz – zřízení trvalého příkazu k platbě doporučujeme časově omezit (max. do května 2022). Výši trvalé platby si musí student určit sám tak, aby pokryla částku skutečného kolejného. Vzhledem k proměnlivé výši kolejného (důsledkem denních sazeb) budou v tomto případě vznikat drobné přeplatky kolejného. Ty budou zúčtovány v posledním měsíci ubytování, kdy konečné vyúčtování kolejného proběhne v hotovosti na vrátnicích určených bloků. Jako variabilní symbol uvést své upravené IČS.

·         Platba v hotovosti na pokladně ČSOB na náš účet – je možno uskutečnit v jakékoli pobočce ČSOB po celé republice. Jako variabilní symbol uvést své upravené IČS.

·         Platba kartou online - po přihlášení na webu kolejí (https://koleje.tul.cz/prihlasit/, pro přístup využijte přihlašovací jméno a heslo do Liane).

 

Variabilní symbol:

Jako variabilní symbol platby v hotovosti, jednorázového platebního převodu, trvalého platebního příkazu se uvádí identifikační číslo studenta (IČS), které je přiděleno Oddělením matriky a informačních systémů. IČS je uvedeno na průkazu studenta (ISIC). Vzhledem k tomu, že IČS začíná písmenem, označujícím příslušnou fakultu, a některé banky nepřipouštějí ve variabilním symbolu písmeno, je nutné nahradit písmeno následující dvojicí čísel:

S …… 21

M ……22

E …… 31

R …… 32

T …… 41

P …… 51

A …… 52

D …… 61


Variabilní symbol tedy musí obsahovat 10 číslic! Věnujte maximální pozornost vyplňování variabilního symbolu, aby Vaše platba byla jednoznačně identifikovatelná na našem účtu.

Pokud Vám v průběhu studia bude změněno IČS, je třeba to zohlednit při tvorbě variabilního symbolu!

Platby poukazujte na číslo účtu kolejí TU v Liberci 109 954 211/0300

Stav svého „účtu kolejného“ zjistíte po přihlášení na webu kolejí (https://koleje.tul.cz/prihlasit/, pro přístup využijte přihlašovací jméno a heslo do Liane).

Je zakázáno platit kolejné poštovními poukázkami a převodem ze zahraničních účtů!!!

Kolejné za daný měsíc je splatné bezhotovostním způsobem do 15. následujícího měsíce. Pokud dlužná částka k poslednímu dni následujícího měsíce bude přesahovat 1000,- Kč, bude účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč splatná s dalším kolejným, nebo samostatně, pokud by došlo k zániku závazkového vztahu mezi ubytovatelem a ubytovaným.

Pokud se student odubytovává v průběhu roku, poslední platbu platí v hotovosti nebo platební kartou v kanceláři Ubytovací služby.

!!!Kolejné za květen a červen 2022  bude placeno již v hotovosti na vrátnicích určených bloků!!!

Doporučujeme: hlídat stav financí na svém účtu. V případě nedostatku financí na účtu bezhotovostní platba neproběhne a student bude zařazen mezi dlužníky. Vystavuje se možným postihům dle „Kolejního řádu“  a „Smlouvy o ubytování studenta na koleji TU v Liberci“.

rubrika: Archiv |štítky: koleje ubytovani cenik