Harmonogram pro podávání žádostí o ubytování v akademickém roce 2022/2023 - Příloha č. 1 – Záloha na stornopoplatek

26.04.2022 autor: Ubytovací služba Tisk

Příloha č. 1 – Záloha na stornopoplatek

 

  1. Platba zálohy na stornopoplatek se vztahuje na všechny studenty TUL, kteří budou v akad. roce 2022/2023 studenty prezenční formy studia. Výše zálohy na stornopoplatek je 1000,- Kč.

 

  1. Možné způsoby úhrady zálohy na stornopoplatek

 

  1. platba kartou online prostřednictvím platební brány ČSOB
  2. platba bankovním převodem (pouze z bankovních účtů vedených v ČR): Záloha musí být na účet kolejí připsána nejpozději 8.7. 2022. V případě, že záloha bude připsána na účet od 9.7. do 11.9.2022, bude žádost posuzována jako pozdě podaná a zařazena do II. kola ubytování. Žádosti, u nichž záloha nebude připsána na účet kolejí do 11.9.2022, budou zrušeny /termín 8.7.2022 se netýká studentů nastupujících do 1. ročníku bakalářského studia/.
  3. vkladem hotovosti na recepci kolejí nebo v kanceláři Ubytovací služby

 

Dostupné způsoby úhrady zálohy se mohou lišit v závislosti na druhu podávané žádosti a blížícím se termínu ukončení podávání žádostí.

 

  1. Zrušení (storno) žádosti lze provést elektronickým formulářem do 11. září 2022 včetně. Záloha bude vrácena bezhotovostně všem, kteří žádost zrušili, na účet, ze kterého byla záloha placena. Pokud jste zálohu hradili v hotovosti, je nutno uvést číslo účtu pro případnou vratku zálohy do formuláře žádosti o ubytování (lze uvést pouze bankovní účty vedené v ČR). Studenti, kteří zálohu bezhotovostně nehradili a neuvedli číslo účtu do žádosti o ubytování, si zálohu mohou vyzvednout v hotovosti v kanceláři Ubytovací služby.

 

  1. Studentům, kteří nastoupí ubytování na koleji v akademickém roce 2022/2023 v termínu nástupu na kolej (viz „Harmonogram pro nástup na ubytování v akademickém roce 2022/2023“), bude záloha započtena do první platby kolejného.

 

  1. Záloha studentů, kteří nezruší žádost předepsaným způsobem v předepsaném termínu (viz bod 3) a nenastoupí na ubytování v daném termínu nástupu, propadá.

rubrika: Archiv |štítky: koleje ubytovani provoz