Harmonogram pro podávání žádostí o ubytování v akademickém roce 2022/2023

26.04.2022 autor: Ubytovací služba Tisk

Interní pokyny ředitele KaM TU v Liberci

Neděle 1. května 2022: Začátek podávání žádostí o ubytování na koleji v akad. roce 2022/2023

 • žádost lze podat pouze prostřednictvím elektronického formuláře na adrese https://koleje.tul.cz/zadosti/ , pro přístup využijte Vaše univerzitní přihlašovací údaje (menza, email TUL, LIANE), popř. se na webu nově zaregistrujte
 • žádost vyplní každý student, který chce v akad. roce 2022/2023 bydlet na kolejích (včetně cizinců)
 • v případě, že chcete při přidělování ubytování zohlednit zdravotní omezení, je nutné doložit lékařské potvrzení na us.koleje@tul.cz
 • informace k záloze na stornopoplatek viz Příloha č. 1 – Záloha na stornopoplatek   
 • při následném zpracování žádostí se vyhodnocují kritéria:
  • požadavek na stejné ubytování jako v předchozím akad. roce (stav ubytování k 30.4.2022) – nevztahuje se na párové pokoje na pokojích s výsuvným lůžkem – viz níže
  • datum podání žádosti, datum úhrady zálohy na stornopoplatek,
  • ročník studia

Aktuální změny pro akademický rok 2022/2023

 

 • z kapacitních důvodů nebude možné ubytování na samostatných pokojích
 • na blocích D, E budou využita i výsuvná lůžka, pokud máte zájem o ubytování na dvoulůžkovém pokoji, podejte si žádost o ubytování na blocích A, B, C nebo dvoulůžkových pokojích bloku D, E (buňky o třech pokojích) – vztahuje se i na „párové“ pokoje
 • v případě postupného uvolňování ubytovací kapacity bude možné stěhování na budovu „F“

V případě jakýchkoliv problémů/dotazů kontaktujte Ubytovací službu na us.koleje@tul.cz nebo telefonicky na tel. číslech 485 355 250/252.

Čtvrtek 30. června 2022: Poslední termín odevzdání žádostí o ubytování zařazených do I. kola ubytování (netýká se studentů nastupujících do 1. ročníku bakalářského studia, kteří žádají o ubytování do 11.9.2022)

Žádosti podané po tomto termínu budou zařazeny do II. kola ubytování.

Neděle 11. září 2022: Poslední termín pro podání žádosti o ubytování zařazených do II. Kola ubytování elektronicky (včetně připsání platby zálohy na stornopoplatek na kolejní účet).

V případě zájmu o podání žádosti o ubytování po tomto termínu kontaktujte Ubytovací službu!

Výše uvedené termíny se týkají studentů nastupujících v akad. roce 2022/2023 do II. a vyššího ročníku studia a studentů nastupujících do I. ročníku navazujícího a doktorského studia.

rubrika: Archiv |štítky: koleje ubytovani provoz