Informace o ubytování prvních ročníků bakalářského a prvního ročníku magisterského studia (učitelství pro 1. stupeň ZŠ)

25.04.2023 autor: Ubytovací služba Tisk
 • Podmínky pro ubytování na kolejích TU v Liberci

Základní podmínkou je přijetí ke studiu na TU v Liberci a bezhotovostní platba kolejného.

 • Žádost o ubytování

Žádost o ubytování na kolejích TU v Liberci v akademickém roce 2023/2024 podávají studenti elektronicky po registraci na webu kolejí https://iskam.tul.cz/. Při podání žádosti je třeba uhradit rezervační kauci ve výši 1.000 Kč.

Informace k rezervační kauci viz Příloha č. 1 – Rezervační kauce

Podávání žádostí o ubytování pro studenty nastupující do prvního ročníku bakalářského a magisterského studia (učitelství pro 1. stupeň ZŠ) probíhá elektronicky od 1.7.2023 do 24.8.2023.

V případě zájmu o podání žádosti o ubytování po tomto termínu kontaktujte Ubytovací službu emailem na us.koleje@tul.cz nebo na tel. číslech 485 355 250/252.

Údaje o preferované koleji, pokoji a spolubydlících nejsou závazné, rezervaci ubytování určí Ubytovací služba v závislosti na kapacitních možnostech kolejí.

 • Placení kolejného

Na kolejích TU v Liberci je stanoveno denní kolejné, výše kolejného je tedy proměnlivá dle počtu dní v měsíci. Kolejné se hradí zpětně, do 15. dne následujícího měsíce. Kolejné na akademický rok 2023/2024 viz „Ceník ubytování pro studenty na kolejích TUL“. Ceník ubytování a podrobné informace k platbám kolejného naleznete na internetové adrese: https://koleje.tul.cz/, sekce „Úřední deska“.

Způsob placení kolejného:

 • bezhotovostním způsobem v měsících září 2023 až duben 2024 na účet Technické univerzity v Liberci č.: 109 954 211/0300 vedený u ČSOB a.s., pobočka Liberec, Váš variabilní symbol naleznete po přihlášení na adrese https://iskam.tul.cz
 • doporučujeme inkasní způsob platby:
  • nejefektivnější způsob platby při proměnlivé výši kolejného
  • svolení k inkasu učiní plátce ze svého účtu (účtu rodičů apod.) u kteréhokoliv bankovního ústavu v ČR
  • student může využít jedno svolení k inkasní platbě po celou dobu studia – nesjednávat ukončení inkasa – vždy v následujícím akademickém roce bude inkaso aktivováno automaticky
  • plátce může stanovit cenový strop, do kterého příjemce může inkasa provádět (tzv. limit inkasa – doporučujeme min. 4.500 Kč)
  • u inkasního způsobu platby variabilní symbol nezadávejte!
  • svolení k inkasu je možné zadat i na internetové adrese: https://iskam.tul.cz/, popř. dodat do kanceláře Ubytovací služby do 30. září 2023: první stržení kolejného inkasním způsobem za konec září 2023 proběhne 10. října 2023
  • svolení k inkasu zadaná do systému/dodaná po 30. 9. 2023 budou zařazována do systému průběžně

Je zakázáno hradit kolejné poštovními poukázkami a převodem ze zahraničních účtů!!!

 • Harmonogram nástupu na koleje pro 1. ročníky

Datum

Den

Plánovaný krok

Úřední hodiny

17.9. 2023

neděle

Nástup na ubytování pro studenty prvních ročníků

8:00 -  17:00

 

S sebou pro nástup na ubytování

 • platný občanský průkaz nebo pas,
 • kauci ve výši 5.000 Kč (studenti – cizinci mimo SR)
 • bez předložení platného OP, popř. pasu nebude student ubytován
 • jednu fotografii na kolejní průkaz

Upozornění:

 • pokud nenastoupíte na ubytování v uvedeném termínu, rezervace ubytování propadá
 • možnost ubytování na kolej v nepřítomnosti na plnou moc s úředně ověřeným podpisem, formulář ke stažení na: https://koleje.tul.cz/

Konečné informace o přidělené koleji zjistíte od 9. 9. 2023 na internetové adrese: https://iskam.tul.cz/, žádost musí být ve stavu „uspokojená“. Od 11. 9. 2023 se můžete také informovat na výše uvedených telefonních číslech (vyrozumění o přidělené koleji nezasíláme).

rubrika: Archiv |štítky: koleje ubytovani provoz