Information for students staying at the dormitories

27.03.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

Accommodated students who do not stay at the dormitories at the time of the education interruption due to the state of emergency will receive a 35% discount on the dormitory fee.

The discount will be granted for the period of interruption of the direct teaching or until the expiration of the accommodation contract.

Addendum to the "Accommodation Agreement" regarding discounts can be found https://koleje.tul.cz/pub/fil/dodatek_smlouva_ubyt_koleje_c6_en.docx

Send the completed form electronically to us.koleje@tul.cz

During the period of the discount, the student must not enter the dormitory. Entering the dormitories will be considered a particularly serious breach of the concluded “Amendment to the Contract”. The accommodation contract with the student will be immediately terminated and the accommodation fee will be charged in full on the day of termination. The application for accommodation for next semester in the student´s dormitory will be automatically rejected.

The discount can only be granted to students staying at the dormitories to March 27, 2020.

If the “Supplement” is completed and delivered in March 2020, the discount will be granted from 11 March 2020. In the case of delivery of the “Supplement” after 31. 3. 2020, the discount will be granted from the date of its delivery.

If the direct teaching isn’t renewed at TUL by 19. 6. 2020, students will be informed about the date of the eviction and handover of their rooms.

rubrika: Články |štítky: koleje


Informace pro studenty ubytované na kolejích

27.03.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

Ubytovaným studentům, kteří se na kolejích v době přerušení výuky z důvodu nouzového stavu nezdržují, bude poskytnuta sleva na kolejném ve výši 35 %.

Sleva bude poskytnuta po dobu přerušení přímé výuky nebo do vypršení ubytovací smlouvy.

Dodatek ke „Smlouvě o ubytování“ týkající se slevy https://koleje.tul.cz/pub/fil/dodatek_smlouva_ubyt_koleje_c6.docx

Vyplněný formulář zašlete elektronicky na us.koleje@tul.cz

V období čerpání slevy student nesmí vstupovat do prostor kolejí. Vstup na koleje bude považován za obzvlášť závažné porušení uzavřeného „Dodatku ke smlouvě“. Se studentem bude okamžitě ukončena smlouva o ubytování a kolejné mu ke dni ukončení ubytování bude účtováno v plné výši. Žádost o další ubytování studenta na kolejích bude automaticky zamítnuta.

Sleva může být poskytnuta pouze studentům, kteří jsou na kolejích ubytováni k 27.3.2020.

Pokud bude „Dodatek“ vyplněn a doručen v březnu 2020, bude sleva poskytnuta od 11.3.2020. V případě doručení formuláře po 31.3.2020 bude sleva poskytnuta od dne jeho doručení.

Pokud přímá výuka nebude na TUL obnovena do 19.6.2020, budou studenti informováni o termínu vyklizení a předání pokojů.

rubrika: Články |štítky: koleje


Nové pračky a sušičky.

24.03.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

rubrika: Články |štítky: koleje ubytovani


Ceník poplatků platný od 16.03.2020

12.03.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

rubrika: Úřední deska |štítky: ceník ubytovani


Price List of Fees as effective of 16 March, 2020

12.03.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

rubrika: Úřední deska |štítky: ceník ubytovani


Provozní doba menz od 13.03.2020

12.03.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

rubrika: Články |štítky: menza provoz


Provozní doby menz - mimořádný prázdninový režim

12.03.2020 autor: Ubytovací služba Tisk
Z důvodu zavedení prázdninového režimu v menze budou od 13.03.2020 upraveny časy výdejů obědů:
menza Voroněžská 11:00 - 12:00
menza Husova 11:00 - 13:00
menza Harcov 11:00 - 12:00.
Objednávání je možné do 12:00, burza pro odhlašování obědů je aktivní od 11:30.

rubrika: Články |štítky: menza provoz


Provozní doba menz o velikonočních svátcích 2020

06.03.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

rubrika: Články |štítky: menza provoz


Ceník ubytování pro hosty na kolejí TUL platný od 1.1.2020

06.02.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

rubrika: Úřední deska |štítky: koleje ubytovani cenik


Ceník dlouhodobého ubytování pro hosty na kolejích TUL platný od 1.1.2020*

06.02.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

rubrika: Úřední deska |štítky: koleje ubytovani cenikPrvní | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Poslední | Počet stran: 25