Provozní doba menz od 11.05.2020

07.05.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

rubrika: Články |štítky: menza provoz


Harmonogram pro podávání žádostí na letní ubytování

04.05.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

rubrika: Úřední deska |štítky: koleje ubytovani


Příloha č.1 - Záloha na stornopoplatek

04.05.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

rubrika: Úřední deska |štítky: ubytovani cenik koleje


Application for accommodation for academic year 2020/2021

30.04.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

The deadline for submitting applications for accommodation at the TUL dormitory for the academic year 2020/2021 is for students entering the 2nd and higher year of study in this academic year, the 1st year of follow-up or doctoral studies from 1 May 2020 to 30 June 2020. Read information here.

The Accommodation application form is available https://koleje.tul.cz/zadosti/

If you have any problem or question contact Accommodation Office by email to us.koleje@tul.cz

rubrika: Články |štítky: koleje


Žádosti o ubytování na akad. rok 2020/2021

30.04.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

Termín podávání žádostí o ubytování na koleji TUL na akademický rok 2020/2021 je pro studenty nastupující v tomto akademickém roce do 2. a vyššího ročníku studia, do 1. ročníku navazujícího nebo doktorského studia od 1. května 2020 do 30. června 2020. Podrobné informace viz harmonogram.

Formulář žádosti o ubytování je k dispozici https://koleje.tul.cz/zadosti/

V případě problémů/dotazů kontaktujte us.koleje@tul.cz

rubrika: Články |štítky: koleje


Harmonogram pro podávání žádostí o ubytování v akademickém roce 2020/2021

30.04.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

rubrika: Úřední deska |štítky: koleje


Applying for Accommodation for the Academic Year 2020/2021

30.04.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

rubrika: Úřední deska |štítky: koleje


Informace pro studenty ubytované na kolejích

27.04.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

Studentům, kteří využili možnosti čerpání slevy na kolejném, bude tato sleva ukončena k 30.4.2020.

Od 1.5.2020 bude znovu účtována plná cena kolejného.

rubrika: Články |štítky: koleje


Provozní doba menz ve dnech 1.5. a 8.5.2020 - státní svátky

24.04.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

rubrika: Články |štítky: menza provoz


Výzva k vyklizení pro ubytované na koleji TU

03.04.2020 autor: Ubytovací služba Tisk

 Vážení studenti, ubytovaní,

v souladu s  platnými usneseními vlády ČR souvisejícími se šířením nákazy koronavirem COVID-19 a vyhlášenou karanténou a nouzovým stavem ČR jsme jako veřejná vysoká škola povinni řídit se pokyny Krizového štábu Libereckého kraje a jsme povinni dodržovat nařízení, která Krizový štáb vydává v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., krizový zákon. Krizovému zákonu jsme my všichni jak instituce, tak občané povinni podřídit se v krizových situacích jako je tato.

Krizový štáb Libereckého kraje vydal dne 1.4.2020 pokyn a uložil nám, abychom do 6.4.2020 vyčlenili a uvolnili pro potřeby Libereckého kraje jeden z bloků areálu vysokoškolských kolejí na Harcově pro potřeby možného zavedení systému tzv. chytré karantény.

V souladu s uloženou povinností od Krizového štábu a s ohledem na počty ubytovaných na jednotlivých blocích, vyzýváme všechny ubytované na bloku C, kteří nepožádali o slevu, aby své pokoje uvolnili do 6. 4. 2020. V rámci areálu vysokoškolských kolejí Harcov jim bude přidělen jiný pokoj.

V případě, že takto získaná kapacita nebude dostatečná, bude další postup řešen v týdnu do 10. 4. 2020.

Studenti, kterých se přestěhování na jiný blok kolejí týká, si vyzvednou příkazy k přestěhování na recepci bloku C.

Děkujeme za pochopení a za spolupráci.

rubrika: Články |štítky: kolejePrvní | 1 | 2 | 3 | 4 | Poslední | Počet stran: 25